KTHs

Sommarmatematik   2002
Avsnitt 1 Avsnitt 2 Avsnitt 3 Avsnitt 4 Avsnitt 5 Avsnitt 6
KTH-logo

Innehåll

Välkomstsidan

Tekniskt
Avsnitt Länkar Typiska problem
  1. Bråkstreckshantering och enkla ekvationer.
    Övning på bokstavsräkning
Introduktion
Skärmtest
Exempel
SfS-exempel
Övningar
Översikt
Sluttest
Ekvation med bråkstreck
  1. Kvadratkomplettering och polynomdivision. Övning på polynomhantering.
Introduktion
Skärmtest
Exempel
SfS-exempel
    (polynomdivision)
Övningar
Översikt
Sluttest
Kvadratkomplettering och polynomdivision
  1. Teckenstudium av polynom och rationella funktioner m.hj.a. faktorisering.
    Existensområden för rotuttryck.
Introduktion
Skärmtest
Exempel
SfS-exempel
    (teckentabell)
Övningar
Översikt
Sluttest
Bestämning av existensområdet för roten ur en rationell funktion
  1. Ekvationer med kvadratrötter. Exempel på ekvationslösning där erhållna rötter måste prövas.
Introduktion
Skärmtest
Exempel
SfS-exempel
Övningar
Översikt
Sluttest
Ekvation med kvadratrot
  1. Exponentialekvationer och logaritmer. Användning av logaritmer vid lösning av vissa ekvationer.
Introduktion
Skärmtest
Exempel
SfS-exempel
Övningar
Översikt
Sluttest
Ekvation som löses med hjälp av logaritmer
  1. Trigonometriska funktioner.Användning av formler och hantering av oändligt många lösningar till trigonometriska ekvationer.
Introduktion
Skärmtest
Exempel
SfS-exempel
Övningar
Översikt
Sluttest
Trigonometrisk ekvationAvdelning Matematik Sidansvarig: webmaster