KTHs

Sommarmatematik   2002
Avsnitt 1 Avsnitt 2 Avsnitt 3 Avsnitt 4 Avsnitt 5 Avsnitt 6
KTH-logo

Teknisk information om webbsidorna

Välkomstsidan

Innehåll


Sidorna är testade med webbläsarna Explorer, version 4,5 och 6 samt Netscape, version 4 och 6, på ett antal plattformar inkluderande Windows, Mac och Unix.
Inga garantier kan dock lämnas att alla sidor fungerar på alla kombinationer av ovanstående.

Huvuddelen av sidorna är validerade för HTML 4.0 enligt W3C-valideringen och är berättigade till följande ikoner:

Valid HTML 4.0!

Valid CSS!

Fontstorlek 14 rekommenderas, men 12-18 fungerar.*)

Javascript bör vara aktiverat.**)
Det behövs på de interaktiva sidorna (Skärmtester, SfS-exempel och Sluttester.)

För att kunna läsa/skriva ut PDF-filerna behövs programmet Acrobat Reader 5, som kan laddas ned gratis ex.vis från Adobes hemsidor.
*) Fontstorlek ställs in i webbläsaren under Edit->Preferences->Fonts och förprickning av vald fontstorlek under 'Variable Width Font Size'.

**) Javascript är normalt aktiverat, men aktiveras/avaktiveras under Edit->Preferences->Advanced.
Avdelning Matematik Sidansvarig: webmaster