KTHs

Sommarmatematik   2002
Avsnitt 1 Avsnitt 2 Avsnitt 3 Avsnitt 4 Avsnitt 5 Avsnitt 6
KTH-logo
  AVSNITT 5: print Introduktion | Skärmtest | Exempel | SfS-exempel | Översikt | Övningar | Sluttest | Hjälp

Introduktion

Exponentialfunktionen ex och logaritmfunktionen ln x är bland de viktigaste och vanligast förekommande elementära funktionerna. Här måste potenslagarna och logaritmlagarna läras in (se Översikten). Man säger att ex och ln x är varandras inverser vilket betyder att man först använder den ena funktionen och sedan den andra är man tillbaks till utgångsläget:
ln(ex) = x    och    eln x = x.

Här övar vi på logaritmerna främst i samband med ekvationslösning.
Man lär sig snabbt att logaritmen (ln) är ett utmärkt verktyg att använda på produkter av exponentialuttryck. Om bägge led i ekvationen är av den typen är det värt att ta ln för båda leden för att förenkla ekvationen.

Ex: från    2·e-x = 3x    till    ln2 - x = xln3.
Däremot fungerar inte logaritmer på mer än en term.
Ex:  2·e-x = 3x+2x      Här fungerar inte logaritmen på högerledet eftersom det inte finns någon förenklande omformning för uttryck av typ ln(A+B).

Slutligen är det viktigt att känna igen funktionernas grafer.
Av grafen för ln x framgår bl.a. att ln x är definierat endast för x > 0.
(Se Översikten).

Målsättning:

Efter studium av Avsnitt 5 skall du kunna:
  • obehindrat råkna med exponenter och logaritmer.

  • använda logaritmer för att lösa exponentekvationer.

  • känna igen graferna för exponential- och logaritmfunktionerna samt inse att de är varandras spegelbilder i linjen y=x.
Avdelning Matematik Sidansvarig: webmaster