Differentialekvationer I - SF1633 (HT17)

Föreläsningsschema

För varje föreläsning finns inskannade informella föreläsningsanteckningar som läggs ut succesivt. Dessa är inte avsedda att ersätta kursboken, de kan innehålla fel och ska bara ses som ett stöd till föreläsningarna. Under "Repetera" anges material från tidigare kurser som kan vara bra att repetera inför föreläsningen.

Nyheter

Observera att övningsgrupp 4 (Kristian Jonsson Moi) är inställd under resten av kursen. Studenter hänvisas till de andra övningsgrupperna.

Rekommenderade uppgifter

Rekommenderade uppgifter från boken finns här:

Rekommenderade uppgifter

Uppgifter under rubriken "Föreläsningstal" är avsedda för egen övning. Uppgifter under rubriken "Övningstal" är sådana som kan komma att behandlas under övningarna men som man givetvis också kan prova att lösa själv.

Föreläsning 1 (28/8):

Avsnitt 1.1, 1.2, 1.3. Grundläggande begrepp. Modeller.

Repetera: Primitiv funktion. Kedjeregeln.

Föreläsning1

Föreläsning 2 (29/8):

Avsnitt 2.1, 2.2, 2.3. Riktningsfält. Separabla och linjära ekvationer.

Föreläsning2

Övning 1 (30/8)

Föreläsning 3 (1/9):

Avsnitt 2.5, 3.1, 3.2, 3.3. Substitutioner. Modeller.

Föreläsning3

Föreläsning 4 (5/9):

Avsnitt 3.3. Modeller med system av ODE.

Föreläsning4

Övning 2 (5/9)

Föreläsning 5 (6/9):

Avsnitt 4.1. Linjära ekvationer av högre ordning.

Repetera: Lösning av andra ordningens ekvationer med konstanta koefficienter från envariabelkursen. Linjärkombination, linjärt oberoende från kursen i linjär algebra.

Föreläsning5

Föreläsning 6 (8/9):

Avsnitt 4.2, 4.6. Reduktion av ordning. Variation av parametrar.

Föreläsning6

Övning 3 (8/9)

Föreläsning 7 (11/9):

Avsnitt 8.1. System av ordinära differentialekvationer.

Repetera: Egenvärden och egenvektorer till matriser.

Föreläsning7

Föreläsning 8 (12/9):

Avsnitt 8.2. Homogena linjära system med konstanta koefficienter.

Föreläsning8

Övning 4 (12/9)

Föreläsning 9 (15/9):

Avsnitt 8.3. Inhomogena system. Variation av parametrar

Föreläsning9

Föreläsning 10 (18/9):

Avsnitt 10.1. Plana autonoma system.

Föreläsning10

Övning 5 (19/9)

Föreläsning 11 (21/9):

Avsnitt 10.2, 10.3. Stabilitet för linjära system med konstanta koefficienter. Linjarisering och stabilitet.

Föreläsning11

Övning 6 (21/9)

Föreläsning 12 (22/9):

Avsnitt 11.1, 11.2. Ortogonalitet för funktioner. Fourierserier.

Repetera: Skalärprodukt och norm i Rn. Summasymbolen och serier. Konvergens av serier.

Föreläsning12

Föreläsning 13 (25/9):

Avsnitt 11.3. Cosinus- och sinusserier. ODE och Fourierserier.

Föreläsning13

Övning 7 (25/9)

Föreläsning 14 (26/9):

Avsnitt 12.1, 12.2, 12.3. Partiella differentialekvationer. Separation av variabler. Värmeledningsekvationen.

Föreläsning14

Övning 8 (26/9)

Kontrollskrivning 27/9

Föreläsning 15 (29/9):

Avsnitt 12.2, 12.4. Vågekvationen.

Föreläsning15

Föreläsning 16 (3/10):

Avsnitt 12.5, 7.1. Laplace ekvation. Laplacetransformen.

Föreläsning16

Övning 9 (3/10)

Föreläsning 17 (5/10):

Avsnitt 7.2, 7.3, 7.4. Invers Laplacetransform. Egenskaper hos Laplacetransformen.

Repetera: Partialbråksuppdelning

Föreläsning17

Övning 10 (5/10)

Föreläsning 18 (6/10):

Avsnitt7.4, 7.5, 7.6. Faltning. Diracs deltafunktion. Systema av ODE.

Föreläsning18

Föreläsning 19 (10/10):

Reservtid. Repetition. Exempel.

Föreläsning19

Övning 11 (11/10)

Föreläsning 20 (12/10):

Repetition. Exempel.

Föreläsning20

Övning 12 (12/10)

Tentamen: 23/10, 08.00-13.00

Omtentamen: 18/12, 08.00-13.00

Created: 2017-10-05 Thu 13:00

Emacs 24.5.1 (Org mode 8.2.10)

Validate