undervisning (mest äldre kurser)

Undervisning mm

(mest äldre kurser; Jockum Aniansson) / Aktuella kurser
Foto.jpg = Photo.jpg
Fotogalleri


För oe läs & o uml ; dvs ö.
Foer aa läs å, samt för ae ä.
MaHi nov 2016 /
MaHi 2015: SCHEMA. / preliminär HEMSIDA augusti 2015 / kommande HEMSIDA september-oktober 2015 / KTH social MaHi. /
Diff och Trans II SCHEMA HT2015. kurshemsida D&Tr under socialen
hela schemat dec 2015 F1 / schema SF1602 med tenta jan 2016 / Schema övningar EnVarr för F1, SF1602, grupp 2, HT 2015.
schema SF1626V163 period tre; samma schema veckovis / "KTH social" / Lärarsidor om seminarier / Seminarielapparna / kursplanering FlerVarr / seminarier
schema SF1626V167 period fyra; samma schema veckovis / "KTH social" / uznati sjto sobirati
VT 2016: Maxat variant ett schema SF1626 VT 2016. / Variant tvaa: schema / Variant tre: schema / Variant fyra: schema
Hemsida diskret / SF1662 Diskret matte period 3-4 2016: schema; samma schema veckovis.
FlerVarr SF1603: kursPMVT2014.pdf / KURSHEMSIDA för SF1603 FLERVARR för CTFYS_1 och CLGYM_MAFY_2 hela vårterminen 2014,
en Annan sida / samt en TREDJE liten egen sida inför FlerVarr.
Kurssekreterare Kerstin Engstrand, kerstin@math.kth.se, tel. 790 61 49. Johns utdelade blad EnVarr SF 1602.
ÄLDRE: KURSHEMSIDAFLERVARRcinek2015.html: vårterminen 2015 / / KTH social FlerVariabel
Föreläsningsplan med Adams VT 2015
EnVarr SF1625 HT 2014: Min Egna Hemsida / Om EnVarr SF1625: tryck-ex
Cx analys: kursprogram 2014; jfr förra årets kursPM 2013 = kursPM 2013.html
SF1629 Diff och Trans Undervisningsplan-del-ett (DTrII) /
Min EGEN HEMSIDA för EnVarr. / FÖRELÄSA EnVariabel SF1625 måndag 2 september 2013 - circa torsdag 17 oktober 2013 (kurssekr. Kerstin E.) enligt
SCHEMA för Kemi, Bio och CL2, inriktning MaKe; OBS: Kemi & Bio har SI oxo : påminn om det. / / Deras TOTALA schema i period ett verkar alltför tungt!
GEMENSAMT SCHEMA period 2 för övningarna i EnVarr. / "KTH Social" EnVarr / Rekomm. Uppg. EnVarr
/ HIT / och hit / / Övningsgrupp 2, period 2, onsdag 6 november - fredag 20 december 2013, EnVarr för C-El-Te-1 och C-Me_Te-1 (föreläsare Göran Hulth) enligt schema; jfr deras TOTALA schema.
Övningsgrupp 4, period 2, tisdag 5 november - torsdag 19 december 2013, EnVarr för C-Samh1 (föreläsare Bengt Ek) enligt schema; jfr deras TOTALA schema.
FlerVarr min Hemsida 2013 för CINEK1.
SCHEMA 15 januari - 27 maj 2013 / och TOTALT schema våren 2013.
KTH social FlerVarr eller (skum:) "KTH Social FlerVarr" / och / "social" FlerVarr för C-In-Ek-ett 2013
Grupp för "CMETE1" 17 januari - 28 februari 2013; föreläsare Hulth. / / TotalSchema "CMETE"
FlerVarr CINEK Hemsida 2012. / Föreläsa SF1626 FlerVarr för IndEk jan-maj 2012.
"KTH Social" för FlerVarr för CINEK / Schema vecka 4 - 23 år 2012 / Totalt schema IndEk vår 2012
Äldre: KOLLOKVIET HT 2009 / SMK höst 2008 / SMK vår 2008 / Sergej Merkulov: spektralsviter
Kursbemanning.2011.2012.pdf / / "KTH Social" : SF1626 FlerVariabel som går 17 jan - 14 mars 2011: Min hemsida för FlerVarr SF1626 vintern 2011 för CINEK
med SCHEMA vecka 3 - 11 med två KS. Indek1's HELA schema. Alla SF1626. Jämför t v FlerVarr för "CMEDT2" (med. teknik)
ELEKTRO med schema ELEKTRO
ENVARR schema tisdag 28 aug - ons 17 okt för CKEMV1, CBIOT1, CMATD1 2012, och ENVARR min Hemsida
vecka 35 - 42 hösten 2012. Motsvarande TOTALA schema för alla tre: CKEMV1, CBIOT1, CMATD1. / KTH social

Schema Övningsgrupp i EnVarr för CINTE, Gunnel Roman föreläser, TOTALT schema CINTE
okt - dec, vecka 40 - 50 hösten 2012. Seminarier och övningar i period 3, jan - mars 2012: Schema vecka 3 - 10, FlerVarr för CELTE.
Totalt schema CELTE1 / Info till min övningsgrupp 1, jan-mars 2012.

Mat. baskurs SF1659 för CDATE1 & COPEN1, Per. 1, hösten 2011, Le.
Välj 2 veckor per sida: SF1659 Schema CDATE1 och Schema COPEN1 och Mat. baskurs, SCHEMA för Data1 och Öppen1.
Välj här endast EN VECKA per sida utskrift! SCHEMA för SF1625 CDATE1 ENVARIABEL, Övn + Sem, Per. 1 - 2, 4 okt - 15 dec 2011. EnVarr: till hemsidan.

Två veckor per sida:
Schema för CMEDT3 uti SF1629 Diff & Trans II Övn Per 1 - 2, höst 2011. / Del två, Transdelen.
Kan här välja två veckor per sida: Schema, för CTFYS2 uti SF1629 Diff & Trans II Övn Per 1 - 2 , höst 2011 ; Diff & Trans II del ett, hemsida
Period 4 mars 2011: schema Diff.Ekv. för IndEk1   OCH   MaHi för CL4.
Diff.Ekv.I för IndEk mars-maj 2011.
SF2719 Matematikens historia för CL4 period 4 våren 2010. / skum *annan* fil index.html
SCHEMA vecka 12 - 20 eller 22 mars - 21 maj 2010; jfr CL4:s HELA SCHEMA.
Första gången: SF2719 Matematikens historia för CL4, period 4 våren 2009, 36 lektionstimmar, 6 hp (nya Bolognapoäng).
Schema mat. hist. / / schema hela CL4 period 4. / Om fortsättningskurser såsom mat.hist.
Examinator Lars Svensson. / Länk till förra kursen SF2711 Mat.hist. för CL5.
Mat.hist. vid andra lärosäten: Uppsala / / Linköping
Föreläste SF1626 Flervariabel för Maskin period tre år 2010 med SCHEMA vecka 3 - 11 eller 19 januari - 19 mars 2010.
Maskins HELA SCHEMA / / Examinators hemsida. / / ALLA andra SF1626.
Kurs SF1629 Diff och Trans II för F2 hösten 2010, övningsgrupp 1 av fyra, med
schema, totalschema för F2 hösten 2010, och info om ev. EXTRA övning inför KS.
Nu: ENVARR SF1625 okt - dec 2010 för CSAMH med SCHEMA;
jfr totalschemat / / ALLA EnVarr-kurser / / "socialen/1625". / SF1625 Envariabel för Maskin hela hösten 2009 med schema vecka 36-51.
Maskins HELA SCHEMA hösten 2009. // Liknande EnVarrkurser 2009-2010.
Karims kurs och Karims planering ***

DIFF och TRANS II för ,F2 hösten 2009: JOCKUMS grupp 3: ändrade tider och några XÖ.
Övningar grupp 3 i kurs SF1629 Diff & Trans för Fysik hela hösten 2009 med schema vecka 35-51.
Hela schemat för CTFYS2 hösten 2009.
SF1625 EnVarr för M, CMAST1, period 1-2 år 2008. / / Schema EnVarr period 1-2 år 2008.
Hela M1 - schema hösten 2008. / / Hela SF1625 år 2008 / / Kursen 2007-2008.

SF1626 FlerVarr för M, CMAST1, period 3, år 2009, föreläsa (turbofart). Examinator Olle Stormark.
Hela SF1626 våren 2009 / / Schema FlerVarr period 3 år 2009. / / schema hela M1, period 3 år 2009.
Pop. förel. matte fredag 21 aug 2009 klo 11.15 inom ramen för SF1611 Matem.intro.kurs SF1611
SF1625 EnVarr för M, CMAST1, period 1-2 år 2008. / / Schema EnVarr period 1-2.
Hela M1 - schema hösten 2008. / / Hela SF1625 / / Förra årets kurs.

SF1626 FlerVarr för M, CMAST1, period 3, föreläsa (turbofart). Examinator Olle Stormark.
Hela SF1626 / / Schema FlerVarr period 3. / / schema hela M1, period 3.
KTHs officiella schema period 4 för SF1626 igen, CSAMH1, period 4, grupp 3.
Föreläsare Göran Hulth. Kurshemsida MED eget SCHEMA
Schema alla kurser för CSAMH1 och S1S / / schema alla kurser för CSAMH1
sept-okt 2008: SF1624 Algebra och geometri för Maskin, CMAST1, period 1,
grupp 1; föreläsare Alan Sola; examinator Sergej Sjimorin (Shimorin). / Schema period 1
Frågestund och X-övning torsdag 16/10 klo 8-10, sal M23.
Populärföreläsningar i matematik fredag 22 augusti 2008 klo 11.15 - 12. / / ( augusti 2007 )
OM TENTAMEN 21 augusti 2008: gå till kursens hemsida:
Kurs SF 1626 FlerVarr för IT1 och ME1 uti Kista under Per4 2008. / / / kursPM.pdf
Schema 25 mars - 29 maj 2008. / / / Totalschema ME1EL1, CMIEL1, CINTE1.
Kursen börjar tisdagen den 25 mars 2008 klo 13.
Länk till föregående kurser via Karims hemsida
SF 1642 Logik för D1 under Per4. Grupp två. / Preliminär kurssida hos bek / Schema 25 mars - 26 maj 2008.
Tentamina augusti 2008:
21 augusti SF1626 FlerVarr för E ME IT (examinator OlleS). / / / 26 augusti SF1619 AmeliaII för bl a M, examinator Bronek.
Mat.stat. 5B1501: Rep.kurs 7 - 15 aug 2006. / / Förutom kurs-PM kan man se på Göran R's mattesida
FAQ: algebra. / / / Schema för kurs 5B1141 Amelia II 8 p. för IT1 VT 2006: kurs-PM, kursplanering , allmänt schema och schema.
Kurs 5B1928 i Logik under P4 VT 2005 med schema. Övningsuppgifterna står på sidorna 7 och 8.
Äldre sida om undervisning m m
EnVarr , kurs 5B1147 i Kista för IT1 och ME1. / / / / schema för övningarna i Envariabelanalys (period 3 år 2007).
Matte IV för I1, period 4, 2007.
Logik för D, period 4, 2007. / / / Pekare till tryckfel i läroboken Modern Logic av Graeme Forbes. (Se under Extramaterial.)
OMTENTAMEN Matematik 1 del B för CL1 den 31 maj 2007 nås via index-sidan för parallellkursen 5B1142, *DÄR* den emellertid
döljs eller doldes under raden Tentamensskrivning 20/12 med lösningsförslag. *DESSUTOM* blev det fel i den handskrivna lösningen
till uppgift 7 b). Rätt svar är förstås 0,095 och inget annat.
Kurs 5B1143 Matematik 1 för CL 4 september 2006 - 5 februari 2007. /// Schema januari 2007 för kurs 5B1143 Matematik 1 för CL.
Kurs 5B1143, del B, Matematik 1 för linje CL löper fr o m oktober 2006 t o m tentamen den 5 februari 2007; här nås Kursplan för del B.
För ett grafiskt genererat schema pröva denna genväg eller följ de längre instruktionerna här, men Du går ändå via http://www.kth.se/student/schema.
-- ( Förra årets kurs-PM, Matematik 1 för CL1 HT 2005, kurs 5B1143. )
Del A av kurs 5B1143 sluter nära an till kurs 5B1121, Matematik baskurs 4p. för D1 och Öppen1, HT 2006, eller PM
-- Del B av kurs 5B1143 sluter nära an till kurs 5B1142, Envariabelanalys och linjär algebra 6p. för Öppen1
(alias Öppen ingång) HT2006, med index, och Kursplanering. (( Äldre PM. ))
-- Kursen fortsätter sedan under vårterminen 2007 som kurs 5B1123, Matematik 2 för CL1, se tex förra årets kursPM.
Vissa ganska nyligen givna tentamina nås under Grundkurser.2006.2007 varifrån man går till sidan för kurs 5B1143 eller Extentasidan för kurs 5B1143.
Vissa äldre tentamina nås via sidan för kurs 5B1121 , Extentasidan för kurs 5B1121 eller
Extentasidan för kurs 5B1142.
AMELIA för M1 2007 - 2008 :
SF 1618 Amelia I värd tolv (nya) högskolepoäng (hp) för M1 under Per1 och halva Per2.
Officiell länk för kursen enligt GJ: SF1618/M Länk enligt Bronek: ~bronek/0708/m/amelia1. <<< BÄST.
TRYCKfel i Eike Petermanns bok Linjär geometri och algebra. / / Länk enligt matte-inst: SF1618.html M och BD,P,T.
Den liknar förra årets kurs som hade nummer 5B1132. Parallellkurser för linjerna BD1, P1 och T1 med Wojtek och Bronek.
/ / / Litet TILLÄGG till föreläsningen den 18 december om att transformera ANDRADERIVATOR
(beräkna andraderivator av en funktion av en funktion): pdf-fil och dvi-fil.
SF 1619 Amelia II för M1 under halva Per2 och hela Per3. Schema 22 nov 2007 - 11 mars 2008.
Länk hos Bronek: ~bronek/0708/m/amelia2. / / / Uppgifter.pdf basbyte & koordinatbyte.
Parallellkurser bl a SF 1621 Amelia II för Öppen och T1 med LarsF.
Logikkursen P4 2004
Gammal Kurs 5B1140 Amelia I för IT1 HT 2004, och därefter
kurs 5B1141 Amelia II 8 p. för IT1 VT 2005: gammalt kurs-PM, gammalt allmänt schema och gammalt schema. --- Amelia II VT 2005:
OBS! För att bara trycka ut rekommenderade uppgifter för Moment 1 (18 januari - 3 februari 2005), tryck ut sidan 5 av kurs-PM.
P s s motsvarar moment 2 (8 - 24 februari) sidan 6, moment 3 (1 - 8 mars samt 4 - 11 april) sidan 7,
moment 4 (14 april - 2 maj) sidan 8 och slutligen moment 5 (4 - 20 maj) sidan 9.
Kurs 5B1140 Amelia I för IT1 HT 2005.
OBS! För att bara trycka ut rekommenderade uppgifter (inom moment 1)
från L5 den 13 september till L6 den 15 september 2005, tryckt ut sidan 8 av kurs-PM.
Sidan 9 rymde F7 den 20 september - F10 den 29 september inom moment 2.
Sidan 10 rymmer nu F13 - L15. Sidan 11: F16 - L18. Sidan 12: F19 - F22. Sidan 13: F23 - L24. Sidan 14: F25 - L28. Sidan 16: F29ff.

Kurs 5B1508 Mat.stat. allmän kurs 4p period 2 hösten 2005 för S
Där finns en "Översättningslista (från) nya (blå Blom-)boken till äldre material" (dvs det gröna A4-häftet).
Blomstersvar med småfel till Gunnars kurs.
M A T E M A T I K --- J O U R (gammal)
Erik G. och jag håller s k MATTE - JOUR tisdagar och torsdagar klo 17 - 19. Alla välkomna.

SVENSKA MATEMATIKERSAMFUNDET och dess medlemsutskick.
Gamla hemsidan för SVENSKA MATEMATIKERSAMFUNDET (OBS! GAMMAL)

Tentamenshemsidan.
Forumhuset i Kista: schemata -- fungerar tyvärr ej alltid
ORDLISTOR??
ord
ord.ps, hos GunnarJ
ordlista3.GIF, hos GunnarJ
ord.ps, hos GunnarJ
ordlista3.GIF, hos GunnarJ
ord.ps, hos GunnarJ
ord.ps, hos GunnarJ
ordlista3.GIF, hos GunnarJ
ordlista.html, hos GunnarJ
ordlista.html, hos GunnarJ

MAT. STAT. foer T2 == Sannolikhetslaera och statistik I foer T2, period 4, 2001. Reguljaera undervisningen avslutad.

Komplex analys foer T2, period 2 hoesten 2000. Redovisning av laboration har redan skett I MIN GRUPP uti datorsal.
KURS 5B1114, 6 poaeng.
Hemsida foer kompletteringskurs 5B1114 som gaar nu aar 2000 - 2001.
Diff&Trans del två (förr kallad Fouriermetoder) våren 2000 för F2, Teknisk Fysik.

Diff&Trans för I1 våren 2000, om att redovisa IU / Ilup / Hemuppgiften.

Aktuellt (då!) för Diff&Trans del ett och två våren 1998 för E2, Elektro: längst ned på den sidan finns pekare till FEM datorlaborationer (DL) för del l om diff.ekv. Här finns oxo tvenne DL till del 2.
Här finns en del bokmärken som jag vill dela med mig av.
Here are some of my best bookmarks that I want to share.

Nu lär det gå att utvärdera kurser på nätet, i samband med att man
anmäler sig till tentamen.

Elevexpeditionen matematik Lindstedtsvägen 25 är FÖR NÄRVARANDE öppen 
vardagar klockan 9.00 - 10.00 samt 10.30 - 12.30 under terminstid.

Komplex analys hösten 1997 för Elektro.

Diff&Trans våren 1998 för Elektro. 
Kurskrav för äldre mm se längre ner på denna sida. Diff&Trans våren 1999 för Elektro.
Ny examinator Elektro Lars Villemoes. ---------------------------------------------------------------------- >>>>>>Salar för KR och tentamen anslås i entre'hallen matematiska institutionen, direkt till höger när man kommer in. Salarna anslås även på dator. Här finns en del av intresse om kursen Diff.o.Trans II, del 2, (Transformdelen, förr kallad Fouriermetoder) för E2, period 4, vårterminen 1997. Filerna för nedladdning är postscriptfiler (.ps). (Ännu inga filer.pdf !) KursPM med hemtal .ps 10 mars 1997 Tillägg till kursPM: anmälan till tentamen .ps Kurskrav för äldre .ps Examination, se KursPM, Tillägg o/e Kurskrav ovan Info97.ps om inlämningsuppgifter och kontrollredovisningar En kort ordlista .ps DL = Äldre Datorlabbar i Diff&Trans del 2 Äldre modelltentamen för F -- men bara diff.ekv. Lösningar till ovannämnda modelltentamen om diff.ekv. Tentamen 24 maj 1997 .ps Sista BRÅKET / / BRÅKET, äldre
Uppdaterad 23 januari 2012 eller senare.