Mathematics Subject Classification 2000


> > > LÄSTIPS --- Some very good books are:

En UTMÄRKT bok, vackert typsatt och med alla övningsuppgifter svårighetsgraderade, är
Lennart RÅDE, Sannolikhetslära och statistik, 318 sidor, Biblioteksförlaget, 1966.

En jättebra bok är
Philip J. DAVIS and Reuben HERSH, The mathematical experience, Penguin, 1981, 440 sidor.

SIGMA, i fyra band, översatt från engelska. En klassisk referens.

MATHEMATICS. Its content, methods, and meaning, edited by A. D. Aleksandrov, A. N. Kolmogorov, M. A. Lavrent'ev,
3 volumes, MIT Press, 1963 (översatt från ryska originalet,
Matematika. Jejo soderzhanie, metody i znachenie, Izd. AN SSSR, Moskva, 1956).

Leonid Ivanovich Ponomarev (borde vara PONOMARJOV), In quest of the quantum,
Mir, Moskva, 1973, 376 sidor, översatt från ryska. Jättebra.

Richard P. FEYNMAN, QED - the strange theory of light and matter.
Alix G. Mautner Memorial Lectures, Princeton University Press, 1985. [ RPF * 1918 , + 1988 ]
Trevlig liten bok med många bilder.

George GAMOW, Tyngdkraften, Prisma, 1962.
Pocketbok översatt från det engelska originalet "Gravity".
Berömd fysiker, född år 1904 i Odessa vid Svarta Havet.

Vladimir I. SMIRNOV, A course in higher mathematics, volumes I - V, Pergamon Press, 1964
(översatt från ryska originalet, Kurs vysshej matematiki, I - V, Fizmatgiz, Moskva, 1957 - 1960).

Olle HÄGGSTRÖM, Slumpens skördar. Strövtåg i sannolikhetsteorin, Studentlitteratur, 2004.
Mycket trevlig bok. Lättläst i början, sedan gradvis litet svårare.
Exempel: sax, sten och påse, sidan 39; bilen och getterna, sidan 51.

En del nyare uppsatser av Vladmir I. Arnold på en server i eller nära den ryska staden Perejaslavl-Zalesskij
(botik i adressen syftar på en LITEN BÅT från tsar Peters tid). --- Många av artiklarna är på engelska; andra på ryska.

Mer om matteböcker i bibl KTH: POP Matematik KTH

Index of /~history/Mathematicians Matematikerbiografier

Böcker på nätet: (book draft - work in progress) Alan U. Kennington

Här finns plats för fler inspirerande böcker (i Feynmans anda) om envarr, flervarr, linjär algebra, diff.ekvationer och transformer, talteori, mat.stat

Homepage of Michael Lacey : Click "Research" on the top, and find article number 36 in the list: "A complete, eight page proof of Carleson's theorem..."

**************
Uppdaterad den 31 maj 2005 eller senare.