SF1628 Komplex analys ht 2017

Location: http://www.math.kth.se/~haakanh/courses/SF1628/SF1628-2017/SF1628kursplan.html

Ni kan kontakta mig på mitt tjänsterum 3703 eller på studentexpeditionen. Mitt telnr på kontoret är 08-7907832.

Material från 2010-2015:

1A: Tentamen 2015-01-09-A 1B: Lösningsförslag till tentamen 2015-01-09

2A: Tentamen 2014-10-30-A 2B: Lösningsförslag till tentamen 2014-10-30.

3A: Tentamen från 2013-01-10. 3B: Förslag till lösning 2013-01-10.

4A: Tentamen från 2012-02-11. 4B: Förslag till lösning 2012-02-11.

5A: Tentamen från 2011-10-22. 5B: Förslag till lösning 2011-10-22.

6A: Tentamen från 2010-01-15. 6B: Förslag till lösning 2010-01-15.

Beträffande inlämningsuppgifterna: Skriv förutom ert namn, kursnamn och nummer samt mitt namn. Särskilt viktigt om uppgifterna lämnas i brevlådan.

Denna kurssida är under omarbetning.

Innehållsförteckning (table of contents)

Schema veckvis

 • Vecka 35, 2017 Moment Lokal
 • Vecka 36, 2017
 • Vecka 37, 2017
 • Vecka 38, 2017
 • Vecka 39, 2017
 • Vecka 40, 2017
 • Vecka 41, 2017
 • Vecka 42, 2017
 • Vecka 51, 2017

 • 17 Gamla kontrollskrivningar
 • 18 Uppgifter till tentamen del B
 • 19 Kursnämnd
 • 20 Inlämninguppgifter (tiderna är preliminära och val av uppgifter kan modifieras något)
 • 1 Allmänt

  Välkommen till kursen SF1628. Undervisningen äger rum under första delen av ht 2017. Kursstart: 29 augusti 2017 kl 13:15 i sal M1. Tentamen: 21 oktober.

  Observera att informationen på hemsidan är preliminär och föremål för ändringar.

  Kursansvarig föreläsare:

  Håkan Hedenmalm, tel. 7907832, haakanh@kth.se, rum 3703, Institutionen för matematik.

  1.1 Kursregistrering

  Kursregistrering sker via webben, sk EGEN-registrering på minasidor. Om det är problem med kursregistreringen, kontakta i första hand kurssekreteraren Anne Riddarström <annrid@kth.se> i andra hand kursansvarig.

  1.2 Anmälningstider till kontrollskrivningar.

  KontrollskrivningAnmälan
  18 sept 8-10 Anmälan behövs ej 2017
  02 okt 08-10Anmälan behövs ej 2017

  Den som inte tänker delta i någon kontrollskrivning men ändå vill tentera kursen bör anmäla sig till kursansvarig.

  2 Kurslitteratur

  Saff, Snider: "Fundamentals of Complex Analysis with Applications to Engineering and Science", 3:rd ed. Pearson Education, Inc.

  3 Kursupplägg

  SF1628 - Föreläsningar 40 h, Övningar 20 h

  4 Kursmål

  Efter kursen skall studenten kunna:

  För de högre betygen A-C ska studenten dessutom kunna

  5 Kursinnehåll

  Komplexa, särskilt meromorfa och analytiska, funktioner av en komplex variabel. Elementära analytiska funktioner, harmoniska funktioner. Integration i det komplexa planet, Cauchys sats och Cauchys integralformel och deras konsekvenser. Residykalkyl Taylor- och Laurentserier, nollställen och poler, argumentprincipen och Rouches sats med tillämpningar Konform avbildning med tillämpningar

  6 Inlämningsuppgifter

  Under kursens gång kommer tre inlämningsuppgifter att ges. Dessa kommer att tillgodoräknas på tentan.

  7 Kontrollskrivningar

  Kontrollskrivning nr 1 behandlar föreläsningarna 1-9 och äger rum den 18 september kl 08:00-10:00.

  Kontrollskrivning nr 2 behandlar föreläsningarna 10-15 och äger rum den 02 oktober kl 08:00-10:00.

  8 Examination

  Tentamen består av två delar, en A-del och en B-del. A-delen på tentan består av 5 uppgifter och B-delen av 4 uppgifter.

  Godkänd KS1 ger 5p på uppgift 1 på A-delen och Godkänd KS2 ger 5p på uppgift 2 på A-delen och man skall inte lösa motsvarande uppgift på tentan.

  De tre inlämningsuppgifterna ger vardera maximalt fyra poäng tillgodo på tentan. Dessa kan således totalt maximalt ge 12 poäng som avrundas nedåt till 10 poäng. Dessa inlämningsuppgifter motsvarar uppgifterna 3 och 4 på tentan som också ger maximalt 10 poäng. Uppgift 5 på A-delen ger 5 poäng.

  Man kan således få maximalt 25 poäng på A-delen:

  Betygen ges sedan preliminärt efter följande principer:

  9 Övningsgrupper

  Gruppövningsläraree-mailTelefonrum
  1Jeroen Hekkinghekking@kth.se

  Vecka 35, 2017 Moment Lokal

  10.1 Tis 29 Aug 08:00-10:00 Frl1 Q22

  • Rubriker: Finns talet i? Vad ska vi studera egentligen?
  • Avsnitt i bok: sid. 1-51

  10.2 Ons 30 Aug 08:00-10:00 Frl2 Q21

  • Rubriker: Funktioner av en komplex variabel, gränsvärden och kontinuitet, Cauchy-Riemannekvationerna, analytiska funktioner.
  • Avsnitt i bok: sid. 53-78

  10.3 Tor 31 Aug 08:00-10:00 Övn1 Q22

  • Lämpliga tal i sal: 1.4:3, 1.5:5(a)(c)(e), 1.6:2-7(a)(c)(d), 15, 16

  10.4 Fre 01 Sep 08:00-10:00 Frl3 Q22

  • Rubriker: Analytiska funktioner forts., harmoniska funktioner.
  • Avsnitt i bok: sid 79-87

  Vecka 36, 2017

  10.5 Tis 05 Sep 08:00-10:00 Frl4 Q22

  Elementära analytiska funktioner.

 • Avsnitt i bok: sid. 99-137

 • 10.6 Ons 06 Sep 08:00-10:00 Övn2 Q22

  Lämpliga tal i sal: 2.2: 11(a)(d)(f), 2.3: 11(a)(d)(g), 15, 16, 2.4: *1, 5, 11, 2.5: 3 (b)(c)(e), 8

  11.1 Tor 07 Sep 08:00-10:00 Frl5 Q22

  • Rubriker: Kurvintegraler, Primitiva funktioner, ML-olikheten (max ggr längd).
  • Avsnitt i bok: 149-172

  11.2 Fre 08 Sep 08:00-10:00 Frl6 Q24 D1

  • Rubriker: Greens formel, Cauchys sats och Cauchys integralformel
  • Avsnitt i bok: sid. 173-203

  Vecka 37, 2017

  11.3 Mån 11 Sep 08:00-10:00 Övn3 Q24

  • Lämpliga tal i sal: 3.2: 6, 9 (a)(d)(f), 3.3: 1 (a)(d), 5(a)(c), 9

  11.4 Tis 12 Sep 08:00-10:00 Frl7 Q22

  • Rubriker: Cauchys integralformel, Liovilles Sats. Algebrans Fundamentalsats.
  • Avsnitt i bok: sid. 204-221

  11.5 Ons 13 Sep 08:00-10:00 Frl8 Q24

  • Rubriker: Medelvärdesegenskapen. Maximumprincipen.

  • Avsnitt i bok: Övn. 4.5.8, sid 213, sid 217-221.

  11.6 Tor 14 Sep 08:00-10:00 Övn4 Q22

  • Lämpliga tal i sal: 4.2: 5, 6 14(a), 15, 4:4 1(a)(c), 9,10(a)(c)(e), 15

  12.1 Fre 15 Sep 08:00-10:00 Frl9 D32

  • Rubriker: Repetition inför KS1.

  Vecka 38, 2017

  12.2 Mån 18 Sep 08:00-10:00 KS1 Q2

  12.3 Tis 19 Sep 08:00-10:00 Frl10 Q26

  • Rubriker: Potensserier och Taylors sats.
  • Avsnitt i bok: sid. 235-262.

  12.4 Ons 20 Sep 08:00-10:00 Övn5 D32

  • Lämpliga tal i sal 4.5:1, 3(a), 8, 4.6: 2, 4, 6, 7, 4:7 6, 7

  12.5 Tor 21 Sep 08:00-10:00 Frl11 Q24

  • Rubriker: Laurentserier.
  • Avsnitt i bok: sid. 269-285

  12.6 Fre 22 Sep 08:00-10:00 Frl12 Q22

  • Rubriker: Residukalkyl. Singulariteter.
  • Avsnitt i bok; s. 277-285, s. 307-336

  Vecka 39, 2017

  13.1 Mån 25 Sep 08:00-10:00 Övn6 Q24

  • Lämpliga tal i sal 5.5: 3, 5, 7(a), 5.6: 1, 5.7: 1(a), 5.8: 1

  13.2 Tis 26 Sep 08:00-10:00 Frl13 Q22

  • Rubriker: Residukalkyl forts. Inledning till argumentprincipen.
  • Avsnitt i bok: sid. 337-355

  13.3 Ons 27 Sep 08:00-10:00 Frl14 M24

  • Rubriker: Residukalkyl forts. Inledning till argumentprincipen.
  • Avsnitt i bok: sid. 337-355

  13.4 Tor 28 Sep 08:00-10:00 Övn7 Q22

  • Lämpliga tal i sal 6.1: 1(a)(c)(g), 3(e), 6.2:1, 6.3: 2, 6, 6.4: 2, 6, 8

  13.5 Fre 29 Sep 08:00-10:00 Frl15 Q24

  • Rubriker: Repetition inför KS2.

  Vecka 40, 2017

  13.6 Mån 02 Okt 08:00-10:00 KS2 M31

  14.1 Tis 03 Okt 08:00-10:00 Frl16 D41

  • Rubriker: Argumentprincipen. Rouchés sats. Analytisk fortsättning från s. 292-303.
  • Avsnitt i bok: sid. 355-368

  14.2 Ons 04 Okt 08:00-10:00 Övn8 Q33

  • Lämpliga tal i sal 7.2: 3, 7.3: 3(a), 7(a), 12, 7.4: 2, 9

  14.3 Tor 05 Okt 08:00-10:00 Frl17 Q33

  • Rubriker: Konform avbildning
  • Avsnitt i bok: sid. 369-407

  14.4 Fre 06 Okt 08:00-10:00 Frl18 Q24

  • Rubriker: Mottagning och frågestund

  Vecka 41, 2017

  14.5 Mån 09 Okt 08:00-10:00 Övn9 Q24

  • Repetition inför tentan. T ex lösning av gamla tentor.

  14.6 Tis 10 Okt 08:00-10:00 Frl19 Q22

  15.1 Ons 11 Okt 08:00-10:00 Frl20 Q17

  • Rubriker: Dispositiv tid. Kurssammanfattning.

  15.2 Tor 12 Okt 08:00-10:00 Övn10 Q22

  • Repetition inför tentan. T ex lösning av gamla tentor.

  Vecka 42, 2017

  15.3 Fre 20 Okt 14:00-19:00 Tentamen SF1628

  Vecka 51, 2017

  15.4 Ons 20 Dec 08:00-13:00 Omtentamen SF1628

  17 Gamla kontrollskrivningar

  17.6 HT 2012 KS2

  17.8 HT 2013-2014, 2016-2017 KS2

  18 Uppgifter till tentamen del B

  19 Kursnämnd

  20 Inlämninguppgifter (tiderna är preliminära och val av uppgifter kan modifieras något)

  20.1 Inlämningsuppgift 1.

  Inlämnas den 15 september på föreläsningen.

  20.2 Inlämningsuppgift 2.

  Inlämnas den 29 september på föreläsningen.

  20.3 Inlämningsuppgift 3.

  Inlämnas den 10 oktober på föreläsningen.

  21 Kursanalys

  Date: 2017-08-28

  Author: Modifierad av Håkan Hedenmalm. Originally written by Michael Benedicks.

  Org version 7.9.3f with Emacs version 24

  Validate XHTML 1.0