KTHs

Sommarmatematik 2002
Avsnitt 1 Avsnitt 2 Avsnitt 3 Avsnitt 4 Avsnitt 5 Avsnitt 6
KTH-logo
  AVSNITT 1: print | Introduktion | Skärmtest | Exempel | SfS-exempel | Översikt | Övningar | Sluttest | Hjälp

Innehåll TeknisktAvsnittens uppbyggnad.


Alla avsnitt har en gemensam uppbyggnad, som framgår av den ljusblå navigationslisten.
Denna list svarar mot första avsnittet.

Man börjar lämpligen med Introduktionen och arbetar sig åt höger. Om du lätt klarar Skärmtestet (som ska kunna lösas direkt vid skärmen) behöver du kanske inte studera avsnittet överhuvudtaget. Men titta först på avsnittets exempel innan du avgör detta.

'SfS' i SfS-exempel står för 'steg för steg', dvs det är exempel där varje steg i resonemanget visas separat.

Man kan mycket väl välja att läsa Översikten före Exemplen, detta är individuellt.

Sluttestet består av tre frågor som normalt fordrar papper-och-penna-arbete för att klaras.

Inga testresultat registreras någonstans utan alla test är helt självdiagnostiska.

Notera att de inslag som är interaktiva (Skärmtest, SfS-exempel och Sluttest) inte förekommer i de utskrivbara PDF-filerna.

Tillbaks till Välkomstsidan.
Avdelning Matematik Sidansvarig: webmaster