Avsnitt:

 Inledning

 Relativiteten

 Lösningar

 Paradoxer

 Tids-
maskinen


 Slutsats


Denna artikel är en inlämningsuppgift inom kursen 2E1111 (Teknikinformation med elektriska mätningar). Kursen ges av S3, KTH.Böcker:Alphonce, Rune m fl: Fysik för gymnasieskolan, andra upplagan. Natur och kultur, Stockholm, 1996. ISBN: 91-27-40481-1

Gribbin, John: Jakten på Schrödinger's katt. Ingenjörsförlaget, Stockholm, 1985. ISBN: 91-7284-205-9

Thorne, Kip S: Black holes and time warps. W.W.Norton & Co, Inc., New York, 1994. ISBN: 0 330 33162 0


Internet: