Å


  Avsnitt:

 Inledning

 Relativiteten

 Lösningar

 Paradoxer

 Slutsats

 Referenser


r 1988 kunde många tidningar runt om i
världen skryta med stora rubriker i stil med "Fysiker upptäcker tidsmaskin". Hysterin hade sin början i en artikel, som publicerades i den ansedda tidskriften Physical Review Letters. Artikeln skrevs av den amerikanske professorn i teoretisk fysik Kip Thorne och hans kollegor. I sin artikel spekulerade de på största allvar om hur en tidsmaskin skulle kunna byggas. Detta var nog första gången i mänsklighetens historia som man betraktade en tidsmaskin ur vetenskaplig synpunkt.

Förslaget gick ut på att resa i tiden genom ett maskhål. Ett sådant skulle i princip göra det möjligt att ta sig över stora avstånd mycket snabbare än ljuset, vilket i sin tur betyder en resa bakåt i tiden. Resan skulle bli kort, och till på köpet kunde man överleva den. Det fanns dock två problem. Det ena var att det skulle behövas ofantligt mycket energi till att skapa ett passande maskhål. Det andra gick ut på att man behövde en sorts "exotisk materia" till att hålla det instabila maskhålet vid liv tillräckligt länge. Författarna visste i för sig inte hur en sådan materia kan skapas eller om den ens existerar, men annars såg det mycket bra utů

< Till föreg. sida        Till nästa sida >

"R
esan skulle bli kort, och till på köpet kunde man överleva den"