R


  Avsnitt:

 Relativiteten

 Lösningar

 Paradoxer

 Tids-
 maskinen


 Slutsats

 Referenser


esor kors och tvärs genom tiden är något
som ständigt återkommer i SF-romaner och filmer. Det finns naturligtvis få som tror att detta är möjligt, vilket är lite synd. Faktum är att många SF-författare fick hjälp av bl a astrofysiker, ofta riktigt kända sådana. Dessa allvarliga herrar tycktes gilla den vansinniga idén om tidsresor, och enligt en del kan resor fram och tillbaka i tiden vara möjliga, åtminstone i teorin. Det har till och med gått så långt att några amerikanska forskare skrev en allvarlig vetenskaplig artikel där de spekulerade om hur en tidsmaskin skulle kunna byggas.

Låt oss göra en sak klar. Tidsresor är möjliga. Just nu färdas du tillsammans med alla andra människor på Jorden framåt i tiden. Att förflytta sig framåt i tiden (även om någon lyckas göra det snabbare än resten av oss) är inget som verkar strida mot fysiklagarna. Resor bakåt i tiden ställer däremot till med stora problem för forskarna. Efter att från början ha varit en kul tankenöt börjar nu problemet tas på största allvar. Även om de flesta fortfarande inte tror att det går att resa bakåt i tiden kan ingen påstå detta med en hundraprocentig säkerhet.

Till nästa sida >

"L
åt oss göra en sak klar. Tidsresor är möjliga."