D


  Avsnitt:

 Inledning

 Lösningar

 Paradoxer

 Tids-
 maskinen


 Slutsats

 Referenser


et hela började förstås med Einstein.
Runt förra sekelskiftet trodde många att de allra flesta fysiklagar redan var upptäckta, och världens fysiker finputsade sina teorier i väntan på välförtjänta pensioner. Så kom Einstein med sina "sinnessjuka" idéer och ställde allting upp och ner. Man fick se över våra gamla trygga begrepp som längd, höjd, massa och tid. Vid mycket höga hastigheter började nämligen dessa bete sig på sätt, som tycktes strida mot det sunda förnuftet. Till exempel ökade ett föremåls massa ju snabbare det rörde sig. Föremål fick även olika dimensioner beroende på hur man betraktade dem, ja till och med tiden kunde ibland gå olika snabbt.

Enligt Einsteins relativitetsteori går tiden långsammare ju snabbare man rör sig för att stanna av helt vid ljusets hastighet. En följd av detta har på sin tid retat gallfeber på många vetenskapsmän och brukar kallas tvillingparadoxen. Den går ut på att den ene av två tvillingar ger sig iväg på en rymdfärd. Han färdas i en ny supersnabb rymdfärja och kommer nära ljusets hastighet. Efter några månader får tvillingen hemlängtan och återvänder tillbaka, men eftersom han färdas mycket snabbt relativt Jorden går tiden långsammare för honom än för hans tvillingsyster. Detta får han erfara vid färjeterminalen där han möts av sin syster. Trots att han uppskattar sin frånvaro till högst ett år är hans syster vid den tidpunkten drygt 10 år äldre än honom själv.

Man har faktiskt bevisat att detta stämmer, även om man använde mycket känsliga atomklockor i stället för tvillingar. Klockorna placerades på flygplan och flögs runt Jorden. När man sedan jämförde dessa med andra atom-klockor på marken konstaterade man - precis som väntat - mycket små tidsavvikelser. Detta är med andra ord ett alldeles legitimt sätt att färdas framåt i tiden. Redan idag kan man alltså bli några nanosekunder yngre, det är bara att boka ett jordenruntflyg!

< Till föreg. sida        Till nästa sida >

"R
unt förra sekelskiftet trodde många att de allra flesta fysiklagar redan var upptäckta"

"T
rots att han uppskattar sin frånvaro till högst ett år är hans syster vid den tidpunkten drygt 10 år äldre än honom själv"

"R
edan idag kan man alltså bli några nanosekunder yngre"