Michael Benedicks hemsida

Foto.jpg


         
SF2720 Kaotiska Dynamiska System för F4, D4, Dokt., D-nivå SU, 7.5hp hösten 20085B1490 Kaotiska Dynamiska System för F4, D4, Dokt., D-nivå SU, 5p, hösten 2006


5B1490 Kaotiska Dynamiska System för F4, D4, Dokt., D-nivå SU, 5p, hösten 2004


5B1202/2 Diff. och Trans. II/del2 för F2 våren 2004.


5B1490 Kaotiska Dynamiska System för F4, D4, Dokt., D-nivå SU, 5p, sommaren 20035B1200 Diff. och Trans. för D2, I1 våren 2000.


5B1103 Differential och integralkalkyl II, del 2 för F1 våren 2001.5B1202 Diff. och Trans. II, 6 poäng, del 1 för F2 hösten 2001.Förslag till matematikintensivt program för F (Kurt Johansson och MB) (acroread-format, pdf).

Smale horseshoe. Scolarpedia
Stephen Smale:Finding a horseshoe on the beaches of Rio.
Michael Shub: What is a horseshoe?, Notices AMS (2005)
Uppdaterad den den 25 augusti 2000 eller senare.