5B1490 Kaotiska Dynamiska System för F4 och D4, 5 poäng

Kursansvarig: Michael Benedicks , 08-790 6148, michaelb@math.kth.se
Kursstart: Torsdagen den 12 juni 2003 kl 15.15, seminarierum 3733, Lindstedtvägen 25, KTH.
Kursinformation (acroread-format, pdf).
Litteraturförteckning (acroread-format, pdf).
Kapitelrubriker (acroread-format, pdf).
Homework assignment 1 (acroread-format, pdf).
Homework assignment 2(acroread-format, pdf).

 

 


Michael Benedicks, michaelb@math.kth.se, 2003-06-10