5B1490 Kaotiska Dynamiska System för F4 och D4, 5 poäng

Kursansvarig: Michael Benedicks , 08-790 6148, michaelb@math.kth.se
Kursstart: Tisdagen den 7 september 2004 kl 10.15, seminarierum 3733, Lindstedtvägen 25, KTH.
Kursinformation (acroread-format, pdf).
Litteraturförteckning (acroread-format, pdf).
Kapitelrubriker (acroread-format, pdf).
Homework assignment 5 (acroread-format, pdf).
Reading instructions (acroread-format, pdf).

 

 


Michael Benedicks, michaelb@math.kth.se, 2004-12-27