5B1200 Diff. och trans. för D2 och I1, 4 poäng

URL: http://www.math.kth.se/student
Kursansvarig: Michael Benedicks , 08-790 6148, michaelb@math.kth.se
Föreläsare: Edwin Langmann , 08-790 7427, langmann@theophys.kth.se
Kursstart: Torsdagen den 16 mars 2000 kl 9.15 i sal F1.

Hållpunkter


Kursbeskrivning

Kursinnehåll

Första ordningens differentialekvationer, entydighet och existens, högre ordningens ekvationer, Laplacetransform, system av differentialekvationer, stabilitet, Fourierserier, enkla fall av partiella differentialekvationer. Dessutom går vi igenom tillämpningar från populationsteori, mekaniken, elläran och ekonomi.

Litteratur

Kurslitteratur är Differential equations, D. G. Zill and M. R. Cullen (Fourth edition) samt formelsamlingen BETA. Dessutom rekommenderas lösningsmanualen till Zill och Cullens bok. Denna manual måste beställas i bokhandeln.

Kursfordringar

En tentamen den 31 maj klockan 14-19. Två kontrollskrivningar ger 1 bonuspoäng var och 1 hemuppgift ger 2 bonuspoäng på tentamen. För godkänt krävs 15 poäng av 30 inklusive bonuspoäng.
Bonuspoängen kan tillgodoräknas på alla ordinarie omtentor. Datum för dessa kommer att meddelas senare under året. Formelsamlingen BETA får användas vid kontrollskrivning och tentamen.

Mer information.

 
Schema
Läsanvisningar (postscript).
Läsanvisningar (acroread-format, pdf).
Detaljerad timplan med uppgifter att räkna.

Schema

Salar och tider.

Föreläsningar äger rum torsdagar F1 och måndagar i F2.
Föreläsningen den 13/4 äger rum i Q1.
Övningar enligt tabell nedan. Salar för övningar återfinns i elevschemat.

D2

 
Grupp Lärare  telefon  email
 Grupp 1 Ulf Carlsson  790 6694  ulfc@math.kth.se
 Grupp 2 Göran Hulth  790 6682  hulth@math.kth.se
Grupp 3 Olof Heden   790 6296   heden@math.kth.se
Grupp 4 Karim Nouira   790 6581   kim@math.tkh.se

I1

 
Grupp Lärare  telefon  email
 Grupp 1 Jockum Aniansson  790 6690  jockum@math.kth.se
 Grupp 2 Axel Hultman  790 6488  axel@math.kth.se
Grupp 3 Branislav Krakus   790 7179   bronek@math.kth.se
Vecka 11-15, 19-20 : måndag  F 14.15-16.00
Vecka 12-15, 19-20 : tisdag  Ö 13.15-15.00
Vecka 11-15, 19 : torsdag  F 9.15-11.00, Ö 12.15-15.00

Detaljerat schema.

 
 
Dag Rubriker(avsnitt) Övningstal Tal att räkna hemma
16/3  Introduktion, grundläggande begrepp, fasdiagram.(1.1, 1.3,9.1)  1.1.6,9,14,16,53 ; 1.3.7,22 ; 9.1. 1.3.3,5,11 ; 9.1.1,3,7 
20/3,21/3  Entydighet och existens, Enkla lösningsmetoder. (1.2, 2.1, 2.3)  1.2.4,13,14,15,18 ; 2.1.10,46  1.2.3,11,17 ; 2.1.11,23,49 ;2.3.7,17,31,51,53 
23/3  Tillämpningar, högre ordningens differentialekvationer (3.1,3.2,4.1,4.2)  2.3.6,8,42  ; 2.4.6,16 ; 4.1.9,24,29  2.4.5,19 ; 3.1.5,13,21,25 ; 3.2.3,7,11,15 ;4.1.13,17,31,37 
27/3,28/3  Linjära ekvationer med konstanta koefficienter. (4.3, 4.4 )  4.3.18,27,42; 4.4.8,30,22  4.3.5,7,9,15 ; 4.4.11,19 
30/3  Laplacetransformen (grundläggande definitioner och räkneregler). (7.1-7.4)  7.1.4,28,32 ; 7.2.8,18,32 ; 7.3.6,18,28  7.1.3,15,37 ; 7.2.5,13,27 
3/4,4/4  Laplacetransformen (tillämpningar). (7.5, 7.6, 7.7)  7.4.10,18,36 ; 7.7.6,15  7.3.3,17,25,53,59 ; 7.4.9,13,19,35 ;7.5.15,21,33,37 ; 7.6.5,11 ; 7.7.1,5,9 
6/4  System av första ordningens ekvationer. (8.1, 8.2)  KS1 ; 8.1.6,12,18 ; 8.2.10,34  8.1.5,13,17 ; 8.2.7,33,39 
10/4,11/4  Mer om system. (8.2, 8.3)  8.2.14,42,17 ; 8.3.13,22,23  8.3.5,11,21 
13/4  Stabilitet. (10.1, 10.2,10.3) OBS. I Q1 Ilup ;10.2.4,6,11,18 ; 10.3.4,18,35  10.1.5,15,17 ; 10.2.1,7,13,19 ; 10.3.1,13,17 
8/5,9/5  Fourierserier. (11.2,11.3)  KS2 ;11.2.7,9,19 ; 11.3.14,28,41  11.2.5,17,15 ; 11.3.23,27,42 
11/5  Värmeledingsekvationen. (12.1,12.3)  12.1.1,10,11 ; 12.3.3,4  12.1.3,7,13 ; 12.2.7,9 ; 12.3.1,5 ; 12.4.7,17 
15/5,16/5 Reserv och repetition. (12.4)  12.4.1 ; Repetition Michael Benedicks, michaelb@math.kth.se, 2000-03-07.