5B1103 Differential och integralkalkyl II, del 2 för F1, 6 poäng

URL: http://www.math.kth.se/~michaelb/PM_diff2.html
Kursansvarig och föreläsare: Michael Benedicks , 08-790 6148, michaelb@math.kth.se
Kursstart: Måndagen den 15 januari 2001 kl 10.15 i sal D2.

Hållpunkter


Kursbeskrivning

Kursinnehåll

Differential och integralkalkyl i flera variabler. För kursinnehållet och kursplanering se det detaljerade schemat.

Litteratur

Kurslitteratur är Calculus, Robert A. Adams, (Fourth edition).

Kursfordringar

En tentamen den 6 mars klockan 08-13. Två lappskrivningar ger 1 bonuspoäng var och 2 hemuppgifter ger 1 bonuspoäng var på tentamen.
Bonuspoängen kan tillgodoräknas på alla ordinarie omtentor. Datum för dessa kommer att meddelas senare under året.
Exempel på gamla lappskrivningar finns på Karim Dahos hemsida.
Inlämningsuppgift 1 i Acroread/PDF-format.
Inlämningsuppgift 2 i Acroread/PDF-format.
Lösning till Lappskrivning 1 i Acroread/PDF-format.
Lappskrivning 2 för F1, Vt 2000 Acroread/PDF-format.
Räknestugor för F1
Räknestugor för alla sektioner

Frågestund tisdagen den 27 februari, 13.15-15.00, sal D2.

Lösningar till inlämningsupgift 1.
Lösningar till lappskrivning 2.
Lösningar till inl. uppgift 2 (Acroread/PDF-format).
Lösningar till inl. uppgift 2 sid 1.
Lösningar till inl. uppgift 2 sid 2.
Lösningar till inl. uppgift 2 sid 3.
Lösningar till inl. uppgift 2 sid 4.

Tentan 2001-03-6.
Några fel i den första versionen är rättade. Tack till Christian Lundkvist F-00 för för hans påpekanden.

Tentan 2001-04-24.
Lösningar till tentan 2001-04-24.

Schema

Salar och tider.

F 10.15-12.00  
Ti F 8.15-10.00 L 10.15-12.00
On F 10.15-12.00  
To F 8.15-10.00  
Fr   L 10.15-12.00


F=Föreläsning, L=Lektion.

Förläsningarna äger rum i Sal D2.

Lokal för lektionerna är enligt följande:

TiFr
Grupp 1 Sal D31 Sal D31
Grupp 2 Sal D33 Sal D35
Grupp 3 Sal D35 Sal D41
Grupp 4 Sal D32 Sal D32


Detaljerat schema

Detaljerad timplan med uppgifter att räkna (webformat, html).
Detaljerad timplan med uppgifter att räkna (acroread-format, pdf).
(PDF-versionen är bättre att skriva ut.)


Lektionslärare

 
Grupp Lärare  telefon  email Rum
 Grupp 1 Olof Heden  790 6296  olohed@math.kth.se 3641
 Grupp 2 Jörgen Östensson  790 6581  jorgen@math.kth.se 3729
 Grupp 3 Michael Benedicks   790 6148   michaelb@math.kth.se3533
Grupp 4 Lars Svensson   790 8052   larss@math.tkh.se3649Michael Benedicks, michaelb@math.kth.se, 2001-02-09.