2010 Optimeringslära för E, SF1851Övning 1:

Bevis av ekvivalens för ett olinjärt problem med ett linjärt problem.
Modelleringstal med lösning

Övning 2:

Lösning till Exempel 5.8
Lösning till Exempel 6.12
Kort sammanfattning på Dualitet

Kommentar: Exempel 5.8 illustrerar vad som händer i simplexräkningarna när det inte finns någon optimal lösning, problemet är nedåt obegränsat. Exempel 6.12 studerar det duala problemet till Exempel 5.8.

Övning 3:

Baser till Kolonnrummet och Nollrummet för transponerade A-matrisen.
Läses endast kursivt: Tolkningar av de fundamentala underrummen för en incidensmatris (Bild 28 och framåt).

Övning 4:

Exemplet med LDL^T-faktorisering
Kort sammanfattning Nollrumsmetoden
Läses kursivt: Alternativ lösning Exempel 10.8 (Algebraisk lösning, ekvivalent med nollrumsmetoden.)

Övning 5:

Kvadratiska former (Definithet): Illustrering av kvadratisk optimering med linjära bivillkor. (Matlabkod)
Kursivt: Kort härledning av Lagrangemetoden för kvadratiska problem
Figurer från Exempel  14.10 (Figur 1, Figur 2)

Övning 6:

Lösning till Exempel 19.8 (Exempel på optimal punkt som ej är regulär)
Reguläritet: Definition för icke-linjära problem med likhets- resp. olikhetsbivillkor.

Övning 8:

Ex-tentatal med Newton-metoden
Tillåtet område, Linjärt repetitionstalBack to Main pageIf you have questions or comments about this page, please send e-mail to amolle@kth.se
This page was last modified on 21. Sept. 2010.

The material on this page is according to the view of Anders Möller, and not necessarily the view of the Royal Institute of Technology (KTH).