Vad är nätverksbaserad reglerteknik?

I biologiska och sociala nätverk utväxlas information enligt mönster som är beroende av hur väl olika delar kan nå varandra. Alltfler tekniska system är på ett liknande sätt beroende av att ett dynamiskt informationsutbyte sker effektivt mellan dess delsystem. Egenskaper och funktioner hos till exempel bilar, tåg, flygplan, industriprocesser och telekomsystem, bestäms idag av hur väl dess reglersystem kan utnyttja den tillgängliga informationen för att påverka driften trots skiftande förhållanden och krav.

Forskargruppen studerar hur kommunikationssystem kan användas och anpassas så att dessa reglertekniska system blir mer robusta och tillförlitliga. Grundläggande frågeställningar om hur trådlös kommunikation tillsammans med ny sensorteknologi kan göra system energisnålare och säkrare undersöks. Matematiska modeller tillsammans med datorsimuleringar och experiment ger förslag på hur resurser bör fördelas i nästa generations nätverksbaserade reglersystem.

Resultaten av forskningen har inverkan på många olika områden, till exempel bränslesnålare farthållare för lastbilar, bättre informationsunderstöd för räddningspersonal, flexiblare automationsindustri och nya användningsområden för mobila kommunikationssystem.