SF1633 - Differentialekvationer I för CENMI, CITEH, CLGYM, CTKEM, CMATD

Innehåll


OBS informationen är preliminär - ändringar kan förekomma.


Canvassidan

Aktuellt

Gamla tentor

finns här.

Kemiska oscillatorer

och deras historia beskrivs här. Bättre video. Mer komplicerat fenomen (leder till PDE; vi pratar om dessa senare i kursen.)

Anteckningar från övningar

finns (eller kommer att finnas) här.

Zoomlänkar till övningar:

Föreläsningsanteckningar

finns uppladdade. Se v35 och framåt i kursplaneringen.

Zoomlänk till föreläsningarna

finns nedan under rubriken kursplanering.

Kursregistrering, deadline (31 aug, VIKTIGT!)

Deadline är måndag den 31 aug 2020. Om du vill ha tillgång till de datorrättade uppgifterna (som ger bonus på tentan) måste du vara registrerad i tid.

Kursplanering för CENMI, CITEH, CLGYM, CTKEM, CMATD

finns här (inklusive zoom-länkar samt föreläsningsanteckningar.)

Rekommenderade uppgifter (inför både föreläsningar och övningar)

finns här.

Föreläsare och övningsassistenter

Föreläsare: Pär Kurlberg

Övningsassistenter:

  • Grupp 1: Frida Fejne
  • Grupp 2: Jonas Lindberg
  • Grupp 3: Bernardo Fernandes

Övrigt

För översättning av många av bokens termer till svenska, se följande mattelexikon.

Created: 2020-10-04 Sun 15:20