Differentialekvationer I - SF1633 (HT18, ALLA program)

Innehåll


Denna sida innehåller information relevant för alla kursomgångar/program. (Se nedan för länkar till programspecifik information.)


OBS informationen är preliminär - ändringar kan förekomma.


Aktuellt

Komplettering för studenter med Fx (omtentan)

Kontakta examinator senast den 14 januari för komplettering.

Omtentan rättad

För lista med alla resultat, dvs hw, ks, tenta, totalpoäng (där hw=datoruppgifter) se här. Listan är kodad med ditt utmailade, användarid (username) för webwork. (Dvs konto för datoruppgifterna; har du inte fått några kontouppgifter - se scannad tenta och/eller införande i Ladok.) OBS: preliminärt resultat, fel kan förekomma.

Lösningsförslag till omtentan

finns här.

Kompletteringen rättad

Skrivninger är rättad och resultaten skall nu finnas inrapporterade i Ladok.

Komplettering för studenter med Fx

Kontakta examinator senast den 19 november för komplettering.

Komplettering är skriftlig och kommer ske tisdagen den 4 decemember kl. 17.15-19.00 i sal V32. Skrivningen består av ett urval av uppgifter från hela kursen, dock av något enklare karaktär.

Plussning

går förstås bra - du måste anmäla dig som vanligt till tentan (ibland ont om plats så var ute i god tid.)

Kursresultat samt statistik

För lista med alla resultat, dvs hw, ks, tenta, totalpoäng (där hw=datoruppgifter) se här. Listan är kodad med ditt utmailade användarid (username) för webwork. (Dvs konto för datoruppgifterna; har du inte fått några kontouppgifter - se scannad tenta och/eller införande i Ladok.) OBS: preliminärt resultat, fel kan förekomma.

Statistik:

 • 98 A
 • 66 B
 • 63 C
 • 80 D
 • 80 E
 • 129 F
 • 26 Fx

Tentan är rättad (181101)

och inlämnad för scanning.

Lösningsförslag på tentan

finns här.

KS scannad

och skall nu finnas synlig för er.

Bonus (obs: preliminär, felaktigheter kan förekomma)

För lista med KS-resultat, datoruppgiftsresultat samt bonus i procent, se här. Listan är kodad med ditt utmailade användarid (username) för webwork. (Dvs konto för datoruppgifterna; har du inte fått några kontouppgifter - vänta på scanningen av KSn.) OBS: preliminärt resultat, fel kan förekomma.

Räknestuga inför tentan

hölls under torsdagen - den hamnade i schemat men dessvärre fick jag inte besked om att den blivit organiserad: jag ber så hemskt mycket om ursäkt!

HW 5, uppgift 3 - VARNING: datorn rättar fel!

Mer information finns här.

Ledtrådar på hw 4 + 5 (datoruppgifter)

För vissa av uppgifterna är datorn väldigt petig/konstig, för ledtrådar se "vanliga frågor" här.

KS, lösningsförslag

finns här.

Datorrättade uppgifter

Kontouppgifter har mailas ut under onsdag (5 sep) kväll.

Deadline för första omgången framflyttad, nu: 23.59 onsdag den 12 sep.

Mer information samt svar på "vanliga frågor" finns här.

Kurslitteratur

 • Dennis G. Zill, Differential Equations with Boundary-Value Problems, 9e, International Metric Edition (ISBN 9781337559881).

Registrering / administrativa frågor

Kontakta vår studentexpedition (tex om du inte lyckas registrera dig via mina sidor eller om anmälan till KS/tenta strular.)

Programspecifik information

Information för CMAST2, CMAST2-ITSY, CTKEM2, CMATD2 (föreläsare P. Kurlberg) finns här.

Information för CENMI2, CINEK2, CLGYM TEMI3, CLGYM MAKE3, CLGYM TIKT3 (föreläsare K. Johansson) finns här.

Kursplan

Lärandemål, samt kursens huvudsakliga innehåll finns i kursplanen (innehåller även information om behörighet, litteratur, examination, samt krav för slutbetyg.)

Examination

TEN1 - Tentamen, 6,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F

Kontrollskrivning.

Datorrättade uppgifter (se nedan.)

Betygsgränser

poäng inklusive bonus (se nedan för mer detaljer angående bonus.)

 • A: 85%.
 • B: 75%.
 • C: 65%.
 • D: 55%.
 • E: 45%.
 • Fx: 42%.

Kontrollskrivning (KS)

Alla behandlade avsnitt t.o.m. 10.1 ingår.

3 uppgifter värda 4p var. Inga hjälpmedel är tillåtna. För info om formelblad, se nedan.

Tentamen

8 uppgifter värda 4p var. Inga hjälpmedel är tillåtna. För info om formelblad, se nedan.

Bonus

KS-resultatet ger upp till 10% bonus på tentamen, och de datorrättade uppgifterna ger ytterligare upp till 5% bonus.

Förtydligande exempel:

 • 100% på KS, 100% på datoruppgifter, 50% på tentan: total poäng 100*0.10 + 100*0.05+ 50 = 65%.
 • 50% på KS, 50% på datoruppgifter, 75% på tentan: total poäng 50*0.10 + 50*.05 + 75 = 82.5%.
 • 100% på KS, 100% på datoruppgifter, 40% på tentan: total poäng 100*0.10 + 100*.05 + 40 = 55%. (Inte bara godkänt, räcker till D!).

Om bonusens giltighet: bonuspoäng får tillgodoräknas vid första ordinarie tentatillfället och vid första ordinarie omtentatillfället.

Formelblad

OBS: inga hjälpmedel på tenta/KS - de kommer innehålla formelblad med relevanta (och irrelevanta) formler.

Aktuella formelblad:

OBS: du skall inte ta med formelblad till tentan - formelbladen finns som bilagor till tentalydelsen.

Gamla tentor/KS

Från förra året: KS (med facit), tenta (facit), omtenta.

Jämfört med kontrollskrivningar innan HT2017 kommer kursen ha väsentligen samma innehåll som kontrollskriving 1 och 2 (lappskrivning 1 och 2) från den gamla kursen. Exempel på lappskrivningar finns här (obs: det kan förekomma fel i facit.)

Äldre tentor finns här och här. Dessutom finns ännu äldre tentor här. Notera att tentan fr.o.m HT2017 inte har en Del 1 och Del 2, och att formelsamling (beta) ej används. Dock är det liknande svårighetsgrad som tidigare - vi ser till att nödvändiga "luriga" integraler och transformer finns med i formelbladet. Glöm dock inte en/fler-variabelanalysen, tex partiell integration etc.

Rekommenderade uppgifter

finns här.

Övrigt

Mattejour

Bra att veta: om du kör fast kan du få hjälp.

Engelskt-svenskt mattelexikon

För översättning av många av bokens termer till svenska, se följande mattelexikon.

Varför matematik?

Lästips

 • Mer teoretisk bok.
 • The 25 billion dollar eigenvector - hur fungerar google egentligen?
 • Super crunchers
  • "[Ayres's] thesis is provocative: Complex statistical models could be used to market products more intelligently, craft better movies, and solve health-care problems—if only we could get past our statistics phobia."
  • "A lively and yet rigorously careful account of the use of quantitative methods for analysis and decision-making…. Both social scientists and businessmen can profit from this book, while enjoying themselves in the process."—Dr. Kenneth Arrow, Nobel Prize winning economist.
 • The Undercover Economist
 • Freakonomics
 • Fooled by randomness
  • "For Nero swears that no other lawful profession in our times could be as devoid of boredom as that of the trader. Furthermore, although he has not yet practiced the profession of high-sea piracy, he is now convinced that even that occupation would present more dull moments than that of the trader."
 • A Random Walk Down Wall Street
 • Against the Gods: The Remarkable Story of Risk

Created: 2019-01-23 Wed 09:02