KTH

In English

Lars Holst

Professor emeritus


Professor emeritus i matematisk statistik sedan 1 november 2007


Klicka för foto


Professor i matematisk statistik vid KTH 1989 - 2007
Universitetslektor vid Uppsala universitet 1971-1988
Disputerade för filosofie doktorsgrad och blev docent vid Uppsala universitet 1972
Studerade vid Lunds universitet 1962-1970
Uppvuxen i Helsingborg och tog studenten där 1961

Min forskning har huvudsakligen varit inom sannolikhetsteorin inkl tillämpningar.

Några nyckelord: Conditional limit theorems, central limit theorems, sampling, occupancy problems, coupon collecting problems, birthday problems, urnmodels, combinatorial probability, spacings, circle coverage, geometric probability, embedding in birth processes, Poisson processes, coupling, Poisson approximation, Stein-Chen method, extreme values, move-to-front rule, stochastic models for nucleation and growth, stable distributions, functionals of Brownian motion, Poisson-Dirichlet and related distributions, records.


Vetenskapliga arbeten

Förutom de ordinarie sysslorna som lärare och forskare i matematisk statistik vid KTH har jag deltagit i ledningen av KTH:Matematisk statistiks hemsidor
Matematisk statistiks personal


Lars Holst
Institutionen för matematik
KTH
100 44 STOCKHOLM

Telefon: 018-324877

lholst@math.kth.se

Senast uppdaterad 2009-02-15