Storvätteshågna, Svealands högsta punkt. Till vänster: Salsfjället och där bakom Elgåhågna, högsta toppen i detta sammanhängande fjällområde söder och sydväst om Rogen. Till höger det runda fjället Gröthogna.

Oskarsstugan. Rastskydd längs leden mot Lövåsen. I bakgrunden Västra Barfredshågna.

Långfjället från Salsfjällets topp. Grövelsjöns södra ände, Storvätteshågna till vänster och Städjan mot horisonten längst till höger. Toppinfo.