Från Salsfjellets topp åt sydväst. Rendalssölen mot horisonten nästan fem mil bort. "1230" och Sushögda de två närmre höjderna.

Nedanför Salsfjället (på västra sidan) med utsikt norrut mot Rönsjöruten, Sylfjellet och Gröthogna.

Salsfjellet från väster.