Toppinfo

Vy över de norska Grövelsjöfjällen
A: Lifjellet . . . . .1219
B: "1230" (namnlös) . 1230
C: Digerhogna . . . . 1289
D: - " -  . . . . 1294
E: Salsfjellet . . . 1281
F: - " - (nordligare del)
G: Sjöhögda . . . . . 1121
H: Sjöhöjden . . . . 1080
Svensk-Norska gränsen går över Sjöhögda/Sjöhöjden och vinkelrätt mot "betraktningsvinkeln", dvs rätt åt vänster.

Panorama över de svenska Grövelsjöfjällen
A: Sjöhöjden
B: Jakobshöjden . . . 1103
C: Storvätteshågna . 1204
D: Fosksjökläpparna . 1070
E: Nipfjället . . . . 1192
F: Lillvätteshågna . 1066
G: Blåkläppen . . . 1022
H: V Barfredshågna . 1014
I: Ö Barfredshågna . 1022
J: Städjan . . . . . 1131
K: STFs fjällstation
L: Huskläppen med tre pister
Fler omnämnda toppar:
 Båthusberget . 1092
 Elgåhogna . . 1459
 Gröthogna . . 1401
 Sushögda . . . 1252
 Sylfjellet . . 1334
 Rendalssölen . 1755
 Rönsjöruten . 1264


Sidan skapad april -96 av
Anders Wånell, e94_wan@e.kth.se