2012 Optimeringslära, SF1811, SF1831, SF1841Övning 1:

Bevis av ekvivalens för ett olinjärt problem med ett linjärt problem. (Detta kan ses som extramaterial.)

Övning 2:

Lösning till Exempel 5.8 (Det är bara de sista två sidorna som vi inte hann gå igenom på lektionen.)
Schema över simplexmetoden, samt vad som finns på formelbladet. (OH)

Kommentar 1: Exempel 5.8 illustrerar vad som händer i simplexräkningarna när det inte finns någon optimal lösning, problemet är nedåt obegränsat (givet att vi minimerar).

Kommentar 2: För en djupare motivering om tolkningen av de reducerade kostnaderna för icke-basvariablerna i Simplexmetoden, se sidan 38 i kurskompendiet.

Övning 3:

Tillåtna området för dualen i talet med känslighetsanalys.

Per har lagt upp extra-material med tolkning av simplex i uppg. 5.6 och 5.8 med linjär algebra.

Övning 4:

        Overhead-bilder om underrum. De sista bilderna om tolkningar är extra-material.

Övning 5:

Exempel med grafiska illustrationer på kvadratiska former och tillåtna området.   Matlab-kod

Kommentar: Det tillåtna området sammanfaller med nollrummet, eftersom det tillåtna området innefattar punkten [0 0].

Övning 6:

OH-bilder på tolkning av Newton-metoden och Gauss-Newton-metoden för icke-linjära minsta-kvadratproblem.

Övning 7:

OH-bilder på figurer. 1, 2, 3.

Back to Main pageIf you have questions or comments about this page, please send e-mail to amolle@kth.se
This page was last modified on 7 Mar. 2012.

The material on this page is according to the view of Anders Möller, and not necessarily the view of the Royal Institute of Technology (KTH).