Inst. för Matematik    |   KTH    |


Grundkurser, avdelning matematik.

Grundkurser: |  Matematisk statistik |  Optimeringslära och systemteori |

| KTHs Sommar-matematik.| 5B1120, Introduktionskurs i matematik, 1p. | Matematikjour.|

Matematisk inriktning på Teknisk fysik.

5B1104. Envar. 5p 5B1200. Diff&trans I, 4p 5B1301. Mat.f.k. F. K, 4p
5B1105. Flervar. 5p 5B1201. Komplex Analys, 4p 5B1302. Alg.&komb. g.k., 6p
5B1106. Envar. 6p 5B1202. Diff&trans II, 6p 5B1303. Analys g.k., 6p
5B1107. Flervar. 6p 5B1204. Diskret matematik., 8p 5B1304. Mat.pbk,MMT, 5p
5B1109. Lin.alg.II, 5p 5B1205. Kompl. till Diff &Trans II, 2p 5B1305. Tillämpad kombinatorik, 4p
5B1110. Kompl. till Lin.alg.II, 1p 5B1209. Signaler&System I, 5p 5B1306. Inl.finansiell mat., 5p
5B1111. Kompl. till Diff&Int .II, 2p 5B1210. Matematik IV, 6p 5B1307. Linjär algebra g.k., 4p
5B1114. Kompl.skurs i matematik, 6p 5B1220. Diff&trans I för LV, 4p 5B1308. Wavelets, 4p.
5B1115. Matematik I, 6p 5B1230. Matematik IV, för I, 6p 5B1309. Algebra grundkurs, 4p.
5B1116. Matematik II, 6p   5B1310. Tillämpad och industriell matematik, 5p.
5B1117. Matematik III, 6p    
5B1118. Diskret matematik., 5p   5B1456. Matematik, seminariekurs I, 5 p
5B1121. Matematik baskurs, 4p   5B1457. Matematik, seminariekurs II, 5 p
5B1122. Matematik I för lärare, 8p   5B1464. Topologi, 5 p
5B1123. Matematik II för lärare, 8p GRUNDKURSER.2003.2004. 5B1479. Integrationsteori, 5 p
5B1124. Envar. LV 5p   5B1490. Kaotiska dynamiska system, 5 p
5B1125. Flervar LV. 5p   5B1491. Anal. och num. met. för PDE, 5 p
5B1128. Lin.alg.I LV, 4p
REPETITIONSKURSER 2003.
5B1928. Logik, 4p
5B1135. Matematik I för I, 6p   5B4005. Matematisk modellering, 5p
5B1136. Matematik II för I, 6p   5B5170. Markovkedjor med utblickar, 5p
EXAMENSARBETE  

| Kurslitteratur |  Maple |  Aktuella tentor |  Läs & tentaschema |
| Grundkurser.2001.2002.|

Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
Uppdaterad: 2003-07-09