Alfvénlaboratoriet, KTH
Jan Scheffel

UNDERVISNINGSMODELL FÖR TEORETISKA HÖGSKOLEKURSER

 

DETTA ÄR EN BESKRIVNING AV EN UNDERVISNINGSMODELL FÖR HÖGSKOLEUTBILDNINGAR

Det är en annorlunda kursutformning, som bygger på studentens kontinuerliga aktivitet.
Kursen behöver därför inte tenteras.

Matematikkurser och andra teoretiska kurser är speciellt lämpade.

Upplägget har sin bas i modern, lärandefokuserad pedagogik.

Det har utprovats med stor framgång i flera kurser. Några studentkommentarer:
- "Bästa och mest pedagogiska upplägget någonsin".
- "Tänk om alla kurser var som denna. Då kan man lättare disponera sin studietid. Tydliga krav vad som krävs för godkänt".

De viktigaste elementen i undervisningsmodellen är:

 • Examinationen är fortlöpande; varje insats av studenten ger examinationspoäng
 • Lika fördelning föreläsningar-övningar-räknestugor
 • Förståelse prioriteras framför att "räkna rätt"
 • Teorin är problemorienterad - inte "just in case"-orienterad
 • Tentamen är onödig för de flesta

  EN ÖVERSIKT AV KURSMODELLEN GES HÄR.

  NYHET: Kursmodellen har provats i stor skala av Mats Boij på Matematikinstitutionen i kursen
  5B1200 Differentialekvationer och transformer för D-programmet på KTH.

   

  MEN ÄR INTE SÅDANA HÄR ALTERNATIVA KURSER DYRA?

  Jovisst kostar det att bygga in mer kvalitet i undervisningen.
  Kostnaden för den här kursen är emellertid mindre än vad institutionen får i ersättning (s.k. HÅS/HÅP).

  Mer om detta i kostnadskalkylen.

   

  VAD KAN MAN FÅ UT AV DE HÄR WEBB-SIDORNA?

  Min ambition är att inspirera till roligare och mer förståelseinriktad inlärning, anpassad till dagens studenter.

  Kurser enligt denna modell blir roliga därför att studenterna blir motiverade till kontinuerlig inlärning.
  Detta eftersom deras ansträngningar hela tiden ger examinationspoäng.

  For läraren är kursen attraktivare eftersom studenterna har god förståelse under hela kursens gång.

   

  VAD FINNS DET FÖR HANDFAST MATERIAL HÄR DÅ?

  Du kan ta en titt på
  * Översikt av kursupplägget (med länkar till utförligare kommentarer)
  * Kurspärm (att fyllas med användbara tips)
  * Kostnadskalkyl (inkl. nedladdningsbart Exceldokument för beräkning av kostnaden för just Din kurs)

  Vill Du ha hjälp med att använda upplägget i Din kurs, konsultera gärna mig.

   

  TIPS

  Du kommer att hitta en hel del nedladdningsbara sidor här.
  De pdf-dokument, som förekommer, kan Du läsa direkt genom att välja "Pick appl" i den ruta som visas.
  Därefter söker Du upp och markerar Acrobat reader programmet på Din dator.

   

  TACK

  Jag vill tacka pedagogerna Brit Rönnbäck, Khalid El Gaidi, Helge Strömdahl
  och matematikerna/lärarna Gunnar Johnsson och Bronislaw Krakus
  för deras inspiration, kunskap och många intressanta diskussioner.

   

  LÄNKAR

  Gunnar Johnsson pa Matematikinstitutionen, KTH (har utvecklat mycket IT-stöd for matematik).
  KTH Learning lab (f.d. Avdelningen för Ingenjörsvetenskapernas Didaktik) ger bra kurser i högskolepedagogik för lärare och doktorander.
  Regeringens proposition om högskoleutbildningen 2002, där nya krav på högskolepedagogik införs (se s. 94).


  Detta projekt har fått stöd i form av kursutvecklingsmedel från programmet för Elektroteknik, KTH.
  Jan Scheffel, Alfvénlaboratoriet-2001