Spelregler för Othello


Spelets mål:

Spelaren med flest pjäser på spelbrädet vid spelets slut vinner.


Så här spelar du:

Ett drag går ut på att flankera motspelarens pjäser och därefter vända den eller de flankerade pjäserna så att de får ens egen färg. Se Fig. 1-2

Att flankera betydet att placera en pjäs på spelplanen så att en eller flera av motspelarens rader av pjäser i båda ändar är omgivna av dina pjäser. En rad kan bestå av en eller flera pjäser.

Fig. 1
 Vit spelare kan utföra de med kryss markerade dragen.

Fig. 2
 Vit spelare har utfört ett av dessa drag. Svart spelare kan nu utföra ett av de med kryss markerade dragen.Regler för Othello:

Svart lägger alltid först.

Om en spelare inte kan flankera någon pjäs så går turen över till motspelaren. Om spelaren kan uföra ett drag och vända någon av motspelarens pjäser måste han dock göra det.

En pjäs kan vända obegränsat antal pjäser i en eller flera rader i olika riktningar samtidigt.

Du får inte hoppa över någon egen pjäs som redan ligger när du vänder din motspelares pjäser.

Pjäser kan bara bli utflankerade som ett direkt resultat av ett drag och måste vara i direkt linje med den placerade pjäsen.

Alla pjäser som blir utflankerade i ett drag måste vändas, även om det vore bättre för spelaren att inte vända några av dem.

När det inte längre är möjligt för någon spelare att lägga någon pjäs är spelet över. Pjäserna räknas och spelaren med flest pjäser i egna färgen vinner.


Till spelet