POP
Matematik

från populär
in i doktorand
nivån
KTH
Biblioteket


Matematik
biblioteket


KODER
populärt
lättare
medelsvårt
ngt svårare
avancerat
Låna/beställ hos
oss. Fjärrlån via
lokalt bibliotek.


INFO:

KTHB katalog

nationella kataloger
LIBRIS
www.bibliotek.se
Kungl Tekn
Högskolan

Matematikbiblioteket
tel. 08/7907209, fax 7907125
math@lib.kth.se
Öppet
måndag-fredag 10-16 tisdag t.om.18, lunch 12.30-13.30
Lindstedtsv.25.

KARTA