Inst. för Matematik    |   KTH    |


Grundkurser, avdelning matematik.

Grundkurser: |  Matematisk statistik |  Optimeringslära och systemteori |

Genom att klicka på kursnummer erhålles extentor.
Genom att klicka på kursnamn erhålles kursPM.

KTHs Sommar MATEMATIK .

5B1120, Introduktionskurs i matematik I, 1p. Ettans kurser. Matematikjour.
5B1104 Envar. 5p 5B1200 Diff&trans I, 4p 5B1300 Algebra E3, 4p
5B1105 Flervar. 5p 5B1201 Komplex Analys, 4p 5B1301 Mat.f.k. F. K, 4p
5B1106 Envar. 6p 5B1202 Diff&trans II, 6p 5B1302 Alg.&komb. g.k., 6p
5B1107 Flervar. 6p 5B1204 Diskret matematik., 8p 5B1303 Analys g.k., 6p
5B1108 Lin.alg.I, 4p 5B1205 Kompl. till Diff &Trans II, 2p 5B1304 Mat.pbk,MMT, 5p
5B1109 Lin.alg.II, 5p 5B1209 Signaler&System I, 5p 5B1305 Tillämpad kombinatorik, 4p
5B1110 Kompl. till Lin.alg.II, 1p     5B1306 Inl.finansiell mat., 5p
5B1111 Kompl. till Diff&Int .II, 2p     5B1307 Linjär algebra g.k., 4p
5B1114 Kompletteringskurs i matematik, 6p   Grundkurser.2002.2003. 5B1308 Wavelets
5B1115 Matematik I, 6p     5B1928 Logik, 4p
5B1116 Matematik II, 6p   Repetitionskurser.2002. 5B4005 Matematisk modellering, 5p
5B1117 Matematik III, 6p        
5B1118 Diskret matematik., 5p   Grundkurshemsida.2000.2001.   5B14-kurser.

Kurslitteratur Maple Aktuella tentor Läs & tentaschema

Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
Uppdaterad: 2002-07-08