KTH    Matematik


Examensarbete i matematik för avdelning matematik.


Är du intresserad av att göra examensarbete i matematik?

Avdelningen för matematik erbjuder examensarbeten inom många olika delar av matematiken.

Nedan finns en lista på personer vid avdelningen för matematik som kan tänkas erbjuda examensarbeten samt en indikation inom vilket område av matematiken de är verksamma.

Vill du ha närmare information och förslag på tänkbara examensarbeten kontakta i första hand någon av dessa personer.

Allmänna frågor kan också ställas till någon av studierektorerna Mats Boij eller Kurt Johansson.

Kontaktinformation om nedanstående personer finns på Personal


Michael Benedicks Analys. Dynamiska system.
Anders Björner Kombinatorik. Diskret matematik.
Mats Boij Algebraisk geometri. Algebra.
Wojciech Chacholski Algebraisk topologii.
Mattias Dahl Differentialgeometri.
Karim Daho Ordinära Differentialekvationer.
Sandra Di Rocco Algebraisk geometri.
Carel Faber Algebraisk geometri. Algebra.
Lars Filipsson Komplex analys och Approximationsteori.
Björn Gustafsson Analys. Potentialteori.
Olof Heden Kombinatorik. Diskret matematik.
Håkan Hedenmalm Komplex analys. Operatorteori.
Jens Hoppe Matematisk fysik. Integrabla system.
Kurt Johansson Sannolikhetsteori. Matematisk fysik.
Anders Karlsson Ergodteori. Gruppteori. Metrisk geometri.
Torbjörn Kolsrud Stokastisk analys. Matematisk fysik.
Dmitry Kozlov Algebraisk och Topologisk Kombinatorik.
Dan Laksov Algebraisk geometri. Algebra.
Ari Laptev Spektralteori. Matematisk fysik.
Kirsti Mattila Funktionalanalys.
Oleg Safronov Spektralteori.
Henrik Shah Gholian Partiella differentialekvationer. Potentialteori.
Serguei Shimorin Komplex analys.
Per Sjölin Analys. Fourieranalys.
Roy Skjelnes Algebraisk geometri. Algebra.
Stanislav Smirnov Dynamiska system. Sannolikhetsteori.
Tatiana Smirnova-Nagnibeda Kombinatorik. Gruppteori.
Olle Stormark Differentialgeometri.
Jan-Olov Strömberg Analys. Fourieranalys. Wavelets.
Lars Svensson Algebra.
Anders Szepessy Partiella differentialekvationer. Numeriska metoder.
Hans Thunberg Dynamiska system.

Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
Uppdaterad: 2005-01-18