Inst. för Matematik    |   KTH    |


5B1210, Matematik IV, 6p, för B2 och M2 läsåret 2002/2003.

Kurslitteratur:
Eike Petermann/Analytiska metoder II. [Säljes på Kårbokhandel .]
Eike Petermann/Övningsbok till Analytiska metoder II. [Säljes på Kårbokhandel .]
Zill/Cullen: Differential Equations with Boundary-Value Problems, Fifth ed. [Säljes på Kårbokhandel .]
Råde/Westergren:: Mathematics Handbook.. [Säljes på Kårbokhandel .]
 
Kursledare:
B2 Håkan Hedenmalm haakanh@math.kth.se 08-790 7832
M2 Håkan Hedenmalm haakanh@math.kth.se 08-790 7832

 • Rekommenderade uppgifter.
 • Timplan.
 • Extentor.

 • Materialteknik
 • Maskinteknik

  Tentamen:
  Onsdagen den 16 oktober 2002, kl 1400-1900.
  Torsdagen den 9 januari 2003, kl 1400-1900.
  Augustiperioden 2003.

 • Avdelning Matematik Sidansvarig: Hans Tranberg
  Uppdaterad: 2002-09-14