Published and unpublished writings/Publicerade och opublicerade skriverier

Hans Thunberg, KTH Matematik

Mathematics Education/Matematikdidaktik och utbildingsfrågor

Mathematics: Dynamical systems/Matematik:Dynamiska system

Populärvetenskap och forskningsinformation

Kursmaterial

Musik och Matematik - om Iannis Xenakis