Bšcker svenska

Denna lista omfattar mina bšcker svenska.

 

Arbetsmiljš frŒn A till …, 1975, fjŠrde upplagan 1994 (fr o m andra upplagan tillsammans med Eva Hellsten).

Marx och Engels i politiken, 1976.

KŠrnkraftens avfall, 1976.

Socialismen och industrisamhŠllets framtid, 1978.

Var det bŠttre fšrr?, 1980.

Acceptabel risk?, 1982.

Vetenskap och ovetenskap, 1983.

SAF i politiken, 1984.

Hur ska vi ha det med jŠmlikheten?, tillsammans med Leif Holgersson och Rune berg, 1985.

Till hšger om neutraliteten, 1985.

Folkpartiet - idŽparti eller vindflšjel?, redigerad tillsammans med Lars-Olof Pettersson, 1986.

Fšrklarade mysterier, 1986.

Operation hšgervridning, tillsammans med Anna-Lena Lodenius, 1988.

Om frihet, jŠmlikhet, broderskap, 1989.

IdŽer om rŠttvisa, redigerad, tillsammans med Jšrgen Hermansson, 1989.

IdŽer om vŠlfŠrd, redigerad, 1990.

IdŽer om frihet, redigerad, 1990.

IdŽer om reformism, redigerad tillsammans med Jšrgen Hermansson, 1991.

IdŽer om demokrati, redigerad tillsammans med Jšrgen Hermansson, 1992.

VŠrderingar, tillsammans med Lars-Olof Pettersson, 1992.

IdŽer om arbete, redigerad, 1992.

IdŽer om Šgande, redigerad, 1994.

John Stuart Mill och socialismen, 1995.

Leve socialismen, 1995.

IdŽer om jŠmlikhet, redigerad, 1996.

VerktygslŠra fšr filosofer, 1998. Tredje upplagan 2010.

Hšgskolans lŒgvattenmŠrken, redigerad tillsammans med Per Sandin, 2000.

OsŠkerhetens horisonter, redigerad tillsammans med sa Boholm, Johannes Persson och Martin Peterson, 2002.

Vetenskap eller villfarelse, redigerad tillsammans med Jesper Jerkert, 2005.

Filosofins nya mšten, redigerad tillsammans med Karin Edvardsson och Jessica NihlŽn Fahlquist, 2005.

VŠgat till ett effektivt miljšarbete, redigerad tillsammans med Karin Edvardsson 2006.

Teknikutbildning fšr framtiden – perspektiv pŒ teknikundervisningen i grundskola och gymnasium, Sven Ove Hansson, Edvard Nordlander och Inga-Britt Skogh (red.) 2011.

Riskfilosofi, 2012