qrCode ÖSYM
2014-ALES İlkbahar Dönemi Sonuçları
Sonuç Açıklama Tarihi / Result Announcement Date: 20.05.2014

adayFoto

T.C. Kimlik Numarası
T.C. Identity Number
Adı ve Soyadı
Name and Surname
SERKAN SARITAŞ
Sınav Tarihi
Examination Date
11.05.2014

TESTLERDEKİ DOĞRU VE YANLIŞ SAYILARI
THE NUMBER OF CORRECTS AND INCORRECTS
Sayısal-1 Testi
Quantitative-1 Test
Sayısal-2 Testi
Quantitative-2 Test
Sözel-1 Testi
Verbal-1 Test
Sözel-2 Testi
Verbal-2 Test
Doğru Sayısı
Number of Corrects
40403835
Yanlış Sayısı
Number of Incorrects
0025

Puanı
Score
Başarı Sırası
Score Rank
Aday Sayısı
Number of Applicants
ALES - SAY
ALES - Quantitative
99,466723410020
ALES - SÖZ
ALES - Verbal
100,000001410020
ALES - EA
ALES - Equally Weighted
99,221453410020

(Bu belgenin aslına ilişkin sorgulama https://sonuc.osym.gov.tr/BelgeKontrol.aspx Internet adresinden yapılabilir.)
Sonuç Belgesi Kontrol Kodu: V91NA8GJ

Back to Exam Collection
Home