Detaljerat schema.

 
 
Dag Rubriker(avsnitt) Övningstal Tal att räkna hemma
16/3  Introduktion, grundläggande begrepp, fasdiagram.(1.1, 1.3,9.1)  1.1.6,9,14,16,53 ; 1.3.7,22 ; 9.1. 1.3.3,5,11 ; 9.1.1,3,7 
20/3,21/3  Entydighet och existens, Enkla lösningsmetoder. (1.2, 2.1, 2.3)  1.2.4,13,14,15,18 ; 2.1.10,46  1.2.3,11,17 ; 2.1.11,23,49 ;2.3.7,17,31,51,53 
23/3  Tillämpningar, högre ordningens differentialekvationer (3.1,3.2,4.1,4.2)  2.3.6,8,42  ; 2.4.6,16 ; 4.1.9,24,29  2.4.5,19 ; 3.1.5,13,21,25 ; 3.2.3,7,11,15 ;4.1.13,17,31,37 
27/3,28/3  Linjära ekvationer med konstanta koefficienter. (4.3, 4.4 )  4.3.18,27,42; 4.4.8,30,22  4.3.5,7,9,15 ; 4.4.11,19 
30/3  Laplacetransformen (grundläggande definitioner och räkneregler). (7.1-7.4)  7.1.4,28,32 ; 7.2.8,18,32 ; 7.3.6,18,28  7.1.3,15,37 ; 7.2.5,13,27 
3/4,4/4  Laplacetransformen (tillämpningar). (7.5, 7.6, 7.7)  7.4.10,18,36 ; 7.7.6,15  7.3.3,17,25,53,59 ; 7.4.9,13,19,35 ;7.5.15,21,33,37 ; 7.6.5,11 ; 7.7.1,5,9 
6/4  System av första ordningens ekvationer. (8.1, 8.2)  KS1 ; 8.1.6,12,18 ; 8.2.10,34  8.1.5,13,17 ; 8.2.7,33,39 
10/4,11/4  Mer om system. (8.2, 8.3)  8.2.14,42,17 ; 8.3.13,22,23  8.3.5,11,21 
13/4  Stabilitet. (10.1, 10.2,10.3) OBS. I Q1 Ilup ;10.2.4,6,11,18 ; 10.3.4,18,35  10.1.5,15,17 ; 10.2.1,7,13,19 ; 10.3.1,13,17 
8/5,9/5  Fourierserier. (11.2,11.3)  KS2 ;11.2.7,9,19 ; 11.3.14,28,41  11.2.5,17,15 ; 11.3.23,27,42 
11/5  Värmeledingsekvationen. (12.1,12.3)  12.1.1,10,11 ; 12.3.3,4  12.1.3,7,13 ; 12.2.7,9 ; 12.3.1,5 ; 12.4.7,17 
15/5,16/5 Reserv och repetition. (12.4)  12.4.1 ; Repetition