Tal att räkna på räknestugor och hemma. 5B1202 Differentialekvationer och transformer II för F2.


Dessa tal rekommenderas att räkna på räknestugorna och hemma. De kan också förekomma som inlämningsuppgifter.

För varje avsnitt står talen i princip i ökad svårighetsgrad. De sista talen för varje avsnitt är därför i en del fall överkurs. Ni rekommenderas att ta talen i den ordning de står och att räkna så många ni hinner med. Fråga på de tal ni inte klarar av själva.
 

Kapitel  Uppgifter att räkna     Boyce-diPrima VII:e uppl.
1.3: 3,4,12,14
2.1: 9,10,13,14,28 2.2: 2,11,12,21,27 2.3: 14,20 2.4: 4,16 2.5 7,10,20 2.6 9,10,11,18 2.8 1,2, 8 
3 3.8 21 3.9 19
5.6 11,14,19 5.7 19 5.8 6,10 
6.1 1,4,6,7 6.2 8,37 6.3 5,6,15,26,29 6.4 1,3,6,10 6.5 1,5,15 6.6 2,6,7,17,21 
7.1: 3,15,21 7.4: 1,4,9 7.5: 4,18,29 7.6: 4,8,14,26 7.7 6,15,16 7.8 2,9,16 7.9 8,9,13,15
9.1: 4,14,15,16 9.2: 5,10,119.3: 5,12,13,18,24 9.4: 1,4,11 9.5 1,4,7 9.7: 4,7,12