next up previous
Next: About this document ...

Schema för Diff. och Int. II, del 2, för F, vt 2001, vecka 3-8


Vecka 3

Avsnitt 8.1-8.5, 11.1, 11.3, 11.4, 11.5, 12.1

Må 15/1 Föreläsning nr 1, 10-12, sal: D2  
Avsnitt 8.2 Parametrisering av plana kurvor, t.om. Ex 3.  
  8.3 Parametrisering av glatta kurvor i planet, t.om. Ex 3 (resten är självstudier).  
Hemarbete 8.2: 1, 5  
  8.3: 1, 9, 13, 17  

Ti 16/1 Föreläsning nr 2, 8-10, sal: D2  
Avsnitt 8.4 Båglängden av kurvor och rotationsytors area, för kurvor givna på parameterform tom Ex 2 (resten av avsnittet är självstudier).  
  8.5 Parametrisering av glatta kurvor i planet med polära koordinater tom Ex 2 (resten av avsnittet är självstudier).  
Hemarbete 8.4: 1, 3, 11, 13  
  8.5: 3, 4, 11, 12  

Ti 16/1 Lektion nr 1 , 10-12, sal: D31, 33, 35, 32  
Avsnitt 8.2, 8.3, 8.4, 8.5  
Övningar 8.2: 2, 4, 7  
  8.3: 2, 10, 14, 20  
  8.4: 2, 6, 12, 14  
  8.5: 4, 10, 18, 25, 26  

On 17/1 Föreläsning nr 3, 10-12, sal: D2  
Avsnitt 11.1 Vektorvärd funktion i en variabel.  
  11.3 Parametrisering av glatta kurvor i rymden.  
  11.4 Endast krökning (resten av avsnittet är självstudier).  
Hemarbete 11.1: 1, 3  
  11.3: 1, 5, 7, 13, 17  

To 18/1 Föreläsning nr 4, 8-10, sal: D2  
Avsnitt 11.5 Krökning för allmänna parametriseringar tom Ex 3 (resten av avsnittet är självstudier).  
  12.1 Funtioner av flera variabler, definitionsmängd, värdemängd, graf, nivåkurva.  
  Du bör här repetera linjär algebra, se tex kap. 10 i Adams bok.  
Hemarbete 11.5: 1, 3  
  12.1: 1, 3, 9, 11, 15, 17, 19, 23  

Fr 19/1 Lektion nr 2, 10-12, sal: D31, 35, 41, 32  
Avsnitt 11.1, 11.3, 11.4, 11.5, 12.1  
Övningar 11.1: 6, 15, 16  
  11.3: 6, 8, 14, 18, 19  
  11.4: 4, 5  
  11.5, 2, 4  
  12.1: 2, 4, 5, 14, 16, 20, 22  

Vecka 4


Avsnitt 12.2-12.8


Må 22/1 Föreläsning nr 5, 10-12, sal: D2  
Avsnitt 12.2 Gränsvärden, kontinuitet.  
  12.3: Partialderivator, tangentplan, normal.  
Hemarbete 12.2: 1, 3, 7, 13  
  12.3: 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23  


Ti 23/1 Föreläsning nr 6, 8-10, sal: D2  
Avsnitt 12.4 Högre partialderivator.  
  12.5 Derivering av sammansatta funktioner (kedjeregeln).  
Hemarbete 12.5: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17, 19  


Ti 24/1 Lektion nr 3, 10-12, sal: D31, 33, 35, 32  
Avsnitt 12.2, 12.3, 12.4, 12.5  
Övningar 12.2: 2, 4, 11, 14  
  12.3: 2, 5, 6, 12, 14, 22, 24  
  12.4: 4, 10  
  12.5: 2, 4, 6, 10, 12, 15, 16, 18  


On 24/1 Föreläsning nr 7, 10-12, sal: D2  
Avsnitt 12.6. Linjära approximationer, differentierbarhet, differentialer, funktioner från ${\bf R}^n$ till ${\bf R}^m$, Jacobimatriser.  
Hemarbete 12.6: 3, 5, 13, 15, 17  


To 25/1 Föreläsning nr 8, 8-10, sal: D2  
Avsnitt 12.7: Gradient, riktningsderivata.  
  12.8: Implicita funktionssatsen, Jacobideterminanter.  
Hemarbete 12.7: 1, 7, 9, 11, 15, 19, 21  
  12.8: 1, 3, 9, 15, 17, 23  


Fr 26/1 Lektion nr 4, 10-12, sal: D31, 35, 41, 32  
  Lappskrivning 1, 10.15-11.00 på avsnitt 8.1-12.5  
Avsnitt 12.6, 12.7, 12.8  
Övningar 12.6: 2, 6, 16  
  12.7: 2, 8, 12, 14, 17, 22  
  12.8: 4, 8, 11, 14, 18  

Vecka 5


Avsnitt 12.9, 13.1-13.3, 13.5, 14.1


Må 29/1 Föreläsning nr 9, 10-12, sal: D2  
Avsnitt 12.9 Taylors formel, approximationer.  
Hemarbete 12.9: 1, 7, 11  


Ti 30/1 Föreläsning nr 10, 8-10, sal: D2  
Avsnitt 13.1: Optimering på icke kompakta mängder: Lokala och globala extermvärden, kritisk punkt, singulär punkt, sadelpunkt.  
  13.2: Optimering på kompakta områden, inre punkt, randpunkt, sluten/öppen/kompakt mängd. Tom. Ex 3.  
Hemarbete 13.1: 1, 3, 5, 7, 17, 21  
  13.2: 1, 3, 5, 7, 11  


Ti 30/1 Lektion nr 5, 10-12, sal: D31, 33, 35, 32  
  Inlämnings uppgift 1 ut  
Avsnitt 12.9, 13.1, 13.2  
Övningar 12.9: 2, 8, 12  
  13.1: 2, 4, 6, 12, 18, 22  
  13.2: 2, 4, 6, 10, 12, 17  


On 31/1 Föreläsning nr 11, 10-12, sal: D2  
Avsnitt 13.3: Optimering med bivillkor.  
  13.5 Derivering under integraltecken, t.o.m. Ex 3.  
Hemarbete 13.3: 1, 3, 5, 9, 11, 19  
  13.5: 1, 5  


To 1/2 Föreläsning nr 12, 8-10, sal: D2  
Avsnitt 14.1: Dubbelintegralens definition och egenskaper. Existenssatser.  
Hemarbete 14.1: 1, 13, 15, 17  


Fr 2/2 Lektion nr 6, 10-12, sal: D31, 35, 41, 32  
Avsnitt 13.3, 13.5, 14.1  
Övningar 13.3: 2, 4, 6, 12, 18  
  13.5: 1, 5  
  14.1: 4, 8, 10, 14, 20  

Vecka 6


Avsnitt 14.2-14.7


Må 5/2 Föreläsning nr 13, 10-12, sal: D2  
Avsnitt 14.2 Beräkning av dubbelintegraler med itererade enkelintegraler.  
  14.3 Medelvärdessatsen, generaliserade dubbelintegraler.  
Hemarbete 14.2: 1, 5, 9, 15, 19, 21, 23  
  14.3: 1, 3, 5  


Ti 6/2 Föreläsning nr 14, 8-10, sal: D2  
  Inlämningsuppgift 1 in  
  Inlämningsuppgift 2 ut  
Avsnitt 14.4 Polära koordinater, substitution i dubbelintegraler.  
Hemarbete 14.4: 1, 3, 7, 13, 17, 21, 33  


Ti 6/2 Lektion nr 7, 10-12, sal: D31, 33, 35, 32  
Avsnitt 14.2, 14.3, 14.4  
Övningar 14.2: 4, 6, 8, 10, 14, 16, 20, 28  
  14.3: 2, 4  
  14.4: 2, 10, 12, 24, 26, 32  


On 7/2 Föreläsning nr 15, 10-12, sal: D2  
Avsnitt 14.5 Trippelintegraler.  
  14.6 Substitution in trippelintegraler, cylindriska koordinater, sfäriska koordinater.  
Hemarbete 14.5: 1, 5, 7, 15  
  14.6: 1, 3, 15, 25, 27  


To 8/2 Föreläsning nr 16, 8-10, sal: D2  
Avsnitt Substitution i trippelintegraler, cylindriska koordinater forts.  
  14.7: Användning av multippelintegraler tom. Ex 1.  
Hemarbete 14.6: 1, 3, 15, 25, 27  
  14.7: 1, 3, 5  


Fr 9/2 Lektion nr 8, 10-12, sal: D31, 35, 41, 32  
Avsnitt 14.5, 14.6, 14.7  
Övningar 14.5: 2, 4, 10  
  14.6: 20, 24, 26, 28  
  14.7: 2, 4, 6, 8  

Vecka 7


Avsnitt 15.1-15.6


Må 12/2 Föreläsning nr 17, 10-12, sal: D2  
Avsnitt 15.1 Vektorfält -- skalärfält.  
  15.2 Konservativa fält.  
Hemarbete 15.1: 1, 3, 9.  
  15.2: 1, 3, 9.  


Ti 13/2 Föreläsning nr 18, 8-10, sal: D2  
Avsnitt 15.3 Linjeintegraler.  
  15.4 Linjeintegraler av vektorfält. När är en linjeintegral oberoende av vägen.  
Hemarbete 15.3: 1, 3  
  15.4: 1, 3, 5, 7, 15, 17, 19  


Ti 13/2 Lektion nr 9, 10-12, sal: D31, 33, 35, 32  
Avsnitt 15.1, 15.2, 15.3, 15.4  
Övningar 15.1: 2, 4, 10  
  15.2: 2, 4, 6, 10  
  15.3: 2, 4, 6, 7  
  15.4: 2, 4, 8, 10.  


On 14/2 Föreläsning nr 19, 10-12, sal: D2  
Avsnitt 15.5: Ytor och ytintegraler. Tom. Ex 8.  
Hemarbete 15.5: 3, 7, 13  


To 15/2 Föreläsning nr 20, 8-10, sal: D2  
Avsnitt 15.6: Orienterade ytor. Flödesintegraler.  
Hemarbete 15.6: 1, 3, 5, 7, 9  


Fr 16/2 Lektion nr 10, 10-12, sal: D31, 35, 41, 32  
  Lappskrivning 2 på avsnitt 12.6-15.4  
Avsnitt 15.4, 15.5, 15.6  
Övningar 15.4: 12, 16, 22  
  15.5: 4, 14, 15  
  15.6: 2, 4, 6, 8, 10, 12  

Vecka 8


Avsnitt 16.1, 16.3-16.5


Må 19/2 Föreläsning nr 21, 10-12, sal: D2  
Avsnitt 16.1: Gradient, divergens, rotation.  
Hemarbete 16.1: 1, 3, 5, 7  


Ti 20/2 Föreläsning nr 22, 8-10, sal: D2  
Avsnitt 16.3 Greens sats i planet.  
  16.4 Gauss sats. (Divergenssatsen).  
Hemarbete 16.3: 1, 3, 5, 7.  
  16.4: 1, 3, 7, 13  


Ti 20/2 Lektion nr 11, 10-12, sal: D31, 33, 35, 32  
Avsnitt 16.1, 16.3  
Övningar 16.1: 2, 4, 6, 8  
  16.3: 2, 4, 7, 8  


On 21/2 Föreläsning nr 23, 10-12, sal: D2  
Avsnitt 16.5: Stokes sats.  
Hemarbete 16.5: 1, 3, 5  


To 22/2 Föreläsning nr 24, 8-10, sal: D2  
  Repetition. Vi räknar en gammal tentamensskrivning.  


Fr 23/2 Lektion nr 12, 10-12, sal: D31, 35, 41, 32  
  Inlämninguppgift 2 in  
Avsnitt 16.4, 16.5  
Övningar 16.4: 2, 4, 8, 12  
  16.5: 2, 4, 6  


 
next up previous
Next: About this document ...
Michael Benedicks
2/14/2001