next up previous
Next: About this document ...

Vi kommer att anordna räknestugor i flervariabel under följande tider:


Fredagen den 2 mars   9-12  Q31
Fredagen den 2 mars   9-12  Q32
Fredagen den 2 mars   9-12  Q34
Fredagen den 2 mars   9-12  Q35
Fredagen den 2 mars   9-12  Q36
        
Fredagen den 2 mars   14-16  Q33
Fredagen den 2 mars   14-16  Q34
Fredagen den 2 mars   14-16  Q35
Fredagen den 2 mars   14-16  Q36
        
Måndagen den 5 mars   9-12  Q21
Måndagen den 5 mars   9-12  Q22
Måndagen den 5 mars   9-12  Q23
Måndagen den 5 mars   9-12  Q24
Måndagen den 5 mars   9-12  Q25Hans Tranberg


 

Michael Benedicks
2/22/2001