•                                               Laboration Diff. och Trans II, del 2, HT 2001 för F2

 • Jag kommer nedan att lämna förslag på tre olika laborationer. Datorlaborationerna görs individuellt eller i grupper om två. Ni kan välja vilken ni vill av dessa och använda vilka datorhjälpmedel ni vill, men jag ger nedan anvisningar för att avända Maple. Först kommer några hänvisningar till resurser på webben.

                                             Laborationen skall lämnas in senast den 5 december 2001

                                                  URL: http://www.math.kth.se/~michaelb/dtlab.html  En snabbkurs i ordinära differentialekvationer med Mapleinslag  och baserad på Boyce-diPrima(från Delaware Univ).


  En differentialekvationskurs från Maplesoft.

  Här kommer tre ARBETSBLAD i maple (maple work sheet) som  härrör från Ingemar Nåsell. Där finns nyttiga maple-kommandon. Ni måste dock ladda ner dem och ta in dem i maple. (Det går ej att arbeta med dem i en web-browser.)
     gammal maple-labb nummer sju med filnamnet labb7thh.mws
     gammal maple-labb nummer åtta med filnamnet labb8thh.mws
     gammal maple-labb nummer nio med filnamnet labb9thh.mws

     Här följer  tre datorlaborationer  att välja mellan. Alla ges i pdf-format.
  dtlabbifurk.pdf
  dtlabtrekropp.pdf
  dtlabfasport.pdf