Matematik och demokrati


Jag har intresserat mig för matematiken i valsystem i allmänhet och det svenska valsystemet i synnerhet.

Jag har tillsammans med Gustav Ryd skrivit en uppsats där vi diskuterar för- och nackdelar med att ha ett valsystem som inte har ett fixt antal utjämningsmandat utan det bestäms av valresultatet till det minsta möjliga antal som behövs för att uppnå proportionalitet mellan partierna. Våra slutsats är att det är ett system som verkar fungera bra och som den nu arbetande vallagskommittén bör ta i beaktande som en seriös möjlighet.

Jag har hållit flera föredrag och skrivit ett bokkapitel med en förhoppningsvis lättförståelig förklaring till varför uddatalsmetoden är en rimlig metod att fördela mandat utifrån röstsiffor. Uddatalsmetoden är den metod som, jämte vissa politiska justeringar för att försvåra för små partier, används i de svenska riskdags-, landtings- och kommunalvalen samt valet till Europaparlamentet. För mer avancerade matematiska diskussioner kring det svenska systemet rekommenderar jag Jesper Carlströms hemsida. Jag har tillsammans med Svante Janson skrivit en matematisk forskningsartikel om sannolikheten att ett parti drabbas av Alabamaparadoxen vid användadet av Hamiltons metod.


Jag har varit med i massmedia ett stort antal gånger på valdagen den 19 september 2010 och tiden därefter. De flesta av citaten från mig i tidningar har blivit ungefär rätt. Någon gång har det dock misstolkats. Tydligaste exemplet var när TT natten mellan onsdag och torsdag efter valet (22-23 september) skrev att det hade räckt med 16 röster till för att alliansen skulle fått egen majoritet. Det jag sade var att det hade varit nödvändigt med dessa röster (som egentligen var 26 röster) för majoritet. Det hade dock inte varit tillräckligt. Det hade dessutom krävts ca 800 röster till på (KD) totalt i riket. En bra genomgång finns här.

Ett annat olyckligt undantag var en intervju i lärartidskriften Origo där uddatalsmetoden och vårt valsystem beskrevs tokigt och med citat jag aldrig sagt.

Jag har på uppdrag av Valprövningsnämnden skrivit ett antal utlåtanden. Samtliga i samarbete med professor Svante Janson vid Uppsala universitet.

Utlovat material till gymnasister som deltog i Forskarfredag i september 2010:
En beskrivning av hur man utökar "du delar jag väljer" från två till tre personer hittar du här . Den kallas också Selfridge-Conways metod.Till min hemsida:
Svante Linusson