Diskret Matematik

Kompetensinriktning på F,D


Läs beskrivningen av kompetensinriktningen Diskret Matematik och datalogi.

Grenen mot diskret matematik ansvarar Svante Linusson för.

Grenen mot datalogi ansvarar Stefan Arnborg för.

Inriktningen mot diskret matematik ger relativt stor frihet i valet av kurser inom matematik och datalogi. Inriktningen kulminerar med ett examensarbete inom diskret matematik/kombinatorik. Det kan handla om att studera en svår teoretisk frågeställning, implementera och studera en lurig diskret algoritm, finna bra felkorrigerande koder eller varför inte försöka finna den optimala strategin i ett kombinatoriskt strategispel. Några förslag på x-jobb samt en beskrivning av några redan utförda.

Möjliga handledare för examensarbete i diskret matematik hittar du här.