Stockholms Matematikcentrum


I juni 2009 tillsatte rektorerna för KTH och SU en gemensam utredning om att utöka samarbetet mellan matematikämnen på de båda lärosätena genom att bilda ett virtuellt matematikcentrum. Gruppens sammansättning och uppdrag beskrivs i, de nästan identiska, Rektorsbeslut KTH och Rektorsbeslut SU.
Den 17 december hade vi i gruppen gjort en preliminär slutversion av utredningen. Den skickades då ut till samtliga anställda på båda matematikinstitutionerna (och i ett senare skede till anställda på teoretisk datalogi/Numerisk analys). Den 3 februari 2010 anordnades ett möte dit samtliga på de berörda institutionerna inbjudits. Sektionsdekan på SU, Anders Karlhede var ordförande för mötet. De bilder som visades kan laddas ner för respektive person nedan. Utredningen är nu klar och slutversionen har den 2 mars 2010 presenterats för båda rektorerna, Peter Gudmundson och Kåre Bremer, och båda fakultetsdekanusarna Stefan Nordlund och Folke Snickars. Utrendingsgruppens uppdrag är därmed avslutat. Vi är tacksamma för de många synpunkter som vi har fått in som har förbättrat rapporten.

Rektorerna kommer nu att skicka utredningen på en officiell remiss inom respektive lärosäte innan beslut kan fattas senare under våren.
Till min hemsida:
Svante Linusson