Startsida

Nya sidor

Direktiv

Ledamöter

Sekretariat

Arbetsgrupper

Påverka

Utredningsmateriel

Pressklipp

Pressmeddelanden

Tidsplan

Nyhetsbrev

Länkar

Nyckelord

femhorningar.jpg
 
Matematikdelegationen
– för lust och lärande

Regeringen har tillsatt en matematikdelegation. Delegationens uppdrag är att stärka matematikämnet och matematikundervisningen i hela utbildningssystemet, från förskola till högskola. Delegationen skall utgå från en analys av den nuvarande situationen och utarbeta handlingsplaner med förslag till åtgärder för att

  förbättra attityder till matematikämnet
  öka intresset för matematikämnet
  utveckla matematikundervisningen
  stimulera elever/studenter till fortsatta studier inom området

Målgrupper för delegationens arbete är elever, studenter, lärare, forskare och föräldrar från förskola, skola, vuxenutbildning, högskola och folkbildning.

Det är av stor vikt att stimulera en bred, offentlig debatt som syftar till en allmänt ökad positiv syn på kunskap och bildning inom matematikområdet. Delegationen kommer därför bl a att

  anordna seminarier,
  sprida information om utvecklingsarbeten och forskningsresultat,
  ta initiativ till diskussioner om och för ämnets roll och utveckling,
  stimulera utvecklingsarbeten,
  diskutera vilken matematik som skall behandlas och hur.
 
2003-07-29
Nya inträdesregler skall uppmuntra fler att läsa språk - och matematik
Östgöra Correspondenten

2003-07-29
Skolmisslyckande - hur gick det sen?
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO)

2003-07-29
Översyn av bestämmelser och system för bedömning och godkännande av lärare som genomgått utbildning utomlands.
Socialdepartementet.

2003-07-29
Fler blir underkända på skolor med ma/no profil
DN

2003-07-29
3% av landets professorer i matematik är kvinnor (pdf)
SCB

2003-07-29
Literacy Skills for the World of Tomorrow (pdf)
OECD & Unesco

2003-07-29
EU-olympiad i naturvetenskap
Skolverket

2003-06-30
Norge: Översyn av innehåll, kvalitet och organisation av grundutbildning för alla.
Utdannings- og forskningsdepartementet

2003-06-19
Hur få fler män till läraryrket?
Gotlands allahanda

2003-06-19
Bidrag till projektet Naturvetenskap och teknik för alla (NTA)
Utbildningsdepartementet

2003-06-19
Andelen icke godkända betyg i matematik fortsätter att stiga
Arbetarbladet

2003-06-19
Stockholms stad satsar på matematik
Stockholms stad

2003-06-15
Euklides botemedel mot vidskeplighet?

2003-06-15
Behöver man kunna multiplikationstabellen för att bli godkänd i matematik?

2003-06-13
Frågor och svar om skolforskning och rekrytering till naturvetenskapliga utbildningar
Riksdagen
[kommentera]

2003-06-13
Fler remissvar på gymnasiekommitténs betänkande
Skolverket och Myndigheten för skolutveckling
[kommentera]

2003-06-13
Ekonomin pressar högskolor att rekrytera och godkänna studenter
Riksrevisionsverket
[kommentera]

2003-06-11
Gymnasiekommitténs betänkande får avslag
Högskoleverket
[kommentera]

2003-06-09
USA: Regeringen nu klar med sin nationella handlingsplan för en förbättrad matematikutbildning
U.S. Department of Education
[kommentera]

2003-06-09
Statsministern om teknikämnet i förskola och skola: Väck intresset i tidig ålder (pdf)
Tekniken i skolan
[kommentera]

2003-06-07
Vetenskapsrådet uppmärksammar forskarskolan i matematik med ämnesdidaktisk inriktning
Vetenskapsrådet
[kommentera]

2003-06-05
Mycket få lärare genomgår forskarutbildning
Högskolan.net
[kommentera]

2003-06-03
Hur stort stöd får elever med särskilda behov i grundskolan?
Skolverket
[kommentera]

2003-06-03
Interpellationer, frågor och diskussion om verksamhetsförlagd utbildning, läraryrket och avhopp från gymnasiet
Riksdagen
[kommentera]

2003-06-02
Ämnesundervisning på modersmålet
DN Debatt
[kommentera]

2003-06-01
Sveriges nationella minoriteter - ett referensmaterial
Skolverket
[kommentera]

2003-05-31
Vilka grupper är det som inte deltar i folkbildningen?
Utbildningsdepartementet
[kommentera]

2003-05-31
Nytt nummer av Notbladet: Lust att lära (pdf-fil, ca 335K)
Not-projektet
[kommentera]

2003-05-31
Ingenjörsutbildningen: Sjunkande intresse möts med sänkta krav på förkunskaper och kursinnehåll i matematik
Dagens industri/debatt
[kommentera]

2003-05-31
Framtidens matematik
Osqledaren
[kommentera]

2003-05-31
Ny licentiatsavhandling: Matteboken som redskap och aktör (pdf-fil, ca 70K)
Lärarhögskolan i Stockholm
[kommentera]

2003-05-31
Ny doktorsavhandling om lärarutbildning i naturvetenskap
Göteborgs universitet
[kommentera]

2003-05-28
Fortsatt stöd till skolforskning
Lärarnas tidning
[kommentera]


Fler nyheter ...

 
Skicka tips om denna sida


Matematikdelegationen, Vera Sandbergs allé 5A, 412 96 Göteborg

Var finns Matematikdelegationen?


Lämna gärna synpunkter och förslag rörande webbplatsen via vårt webbformulär.
Vänligen respektera SUNET:s etiska regler.
Webbansvarig: Anders Wallby
© Matematikdelegationen, 2003

[pagetool]