In case you want to obtain a list of all registered students in one of your courses - including email and personnummer, the following might be of interest. It even exports to excel.


Använd länken 

https://app.kth.se/studentlistor/kurstillfallen 

Där kan du lista dina studenter och exportera till excel.

Länken är en tjänst du kan lägga till i Personliga Menyn -> Tjänster
-> Kursdeltagare. Är du examinator (inlagd i Kopps på aktuell kurs) så
kan du se t.ex. uppgifter om det förekommer någon student som behöver
s.k. FUNKA-stöd. 

Beskrivning av tjänsten finns här:
https://intra.kth.se/utbildning/utbildningsadministr/ladok/kursdeltagare-1.827815


Author: Pär Kurlberg

Created: 2020-10-03 Sat 22:02