In case you want to obtain a list of all registered students in one of your courses - including email and personnummer, the following might be of interest. It even exports to excel.


Använd länken 

https://app.kth.se/studentlistor/kurstillfallen 

Där kan du lista dina studenter och exportera till excel.

Länken är en tjänst du kan lägga till i Personliga Menyn -> Tjänster
-> Kursdeltagare. Är du examinator (inlagd i Kopps på aktuell kurs) så
kan du se t.ex. uppgifter om det förekommer någon student som behöver
s.k. FUNKA-stöd. 

Beskrivning av tjänsten finns här:
https://intra.kth.se/utbildning/utbildningsadministr/ladok/kursdeltagare-1.827815


In case you want to obtain a list of almost all students registered for an exam (including name and personnummer):


Go to 

https://www.start.ladok.se/

click "aktivitetstillfällen", enter course code in "Kurskod" (eg SF1633),
select "tentamen" with the right date, and then do "export to CSV".

Author: Pär Kurlberg

Created: 2022-11-03 Thu 17:06