Differentialekvationer I - SF1633 (HT17, ALLA program)

Innehåll

1 Information om datorrättade frågor.

1.1 Vanliga frågor

och svar finns nedan.

1.1.1 Jag har fortfarande inte fått inloggningsuppgifter

Jag ber om ursäkt för allt strul - det har visat sig svårt att få tag på email/kth-id för alla studenter.

Efter registreringsdeadline (11 sep) kommer kontoinfo för resterande studenter att mailas ut, förhoppningsvis den 12 sep. För dessa studenter flyttas deadline för första uppgiftsomgången fram.

1.1.2 Hur många omgångar blir det?

En gång i veckan (deadline oftast söndag kväll.)

1.1.3 hw1, uppgift 4

Ledtråd: du kan fylla i flera alternativ.

1.1.4 Inloggning strular

Många inloggningsproblem löses genom att man går till

https://ftcourses.webwork.maa.org/webwork2/ft-kth-sf1633

och loggar in där.

Tex, om man loggat ut, och försöker logga in igen på

https://ftcourses.webwork.maa.org/webwork2/ft-kth-sf1633/logout/?key=?????

kan det strula.

1.1.5 Varför göra uppgifterna?

Några problem på kontrollskrivningen och tentamen kommer att väljas från de datorrättade uppgifterna.

1.1.6 Hur loggar man in

hit och logga in med de inloggningsuppgifter du fått via email (eller kommer att få, se nedan.)

1.1.7 Generera pdf

OBS: intentionen är att ni matar in svaret i webläsaren och får omedelbar feedback på korrekthet.

Dock, vill man ha pdf blir den finare om man väljer "Hardcopy Theme : One Column".

1.2 Inloggningsuppgifter

Om du är registrerad eller omregistrerad bör du fått användarid samt lösenord via email.

Om du inte senast onsdag 6 sep fått mail med inloggningsinfo kan du fråga din övningsassisten nästa lektion.

Created: 2017-09-07 Thu 19:40