KTH/SU Mathematics Colloquium

08-05-15

Hans Riesel, KTH

Primtalssökning förr

Historik över och utveckling av primtalssökning före datorerna.