Befolkning 31 december 2003 i tusenden

761 Stockholm
478 Göteborg
267 Malmö

180 Uppsala alias Östra Aros
136 Linköping
129 Västra Aros alias Västerås
126 Örebro
123 Norrköping
120 Helsingborg
119 Jönköping
107 Umeå
100 Lund