Filen siffror.html med pekare till bilder.

Först om våra indiska SIFFROR;
sedan logarithm-makare; sedan
IN, GWL, JB & JB, LE, Saccheri, Gauss.

(1) Direkt från band 25, tryckt revolutionsåret 1917, av Nordisk Familjebok, kallad Ugglan,
saxar vi den fina bilden med indiska siffror från 100-talet till 15-talet.

(2) Här har vi de indiska siffrorna OCH hur de uttalades på sanskrit och
NU uttalas på (dotterspråket) hindi.

(3) andra siffror.

(4) Två gamla nollor.

(5) De indiska siffrorna infördes på arabiska bl a utav
Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi, 780–850, pma,
i boken (från circa år 825)

(6) Kitabu l-jamiwa 't-tafriq bi-hisabi 'l-Hind,
Liber de additione et subtractione cum calculo Indico,
Algoritmi de numero Indorum,
Book on augmentation and diminution with Indian reckoning,
On the Calculation with Hindu Numerals.

(7) Kalifen al Ma'mun skickar ett sändebud till kejsar Theofilos i Konstantinopel.

(8) Mongolerna belägrar Baghdad år 1258.

(9) Al-Khwarizmis mest berömda verk från circa år 825–830 är
Al-kitab al-mukhtasar fi hisab al-jabr wa'l-muqabala,
(på latin egentligen:)
Liber compendiosus de computando per perfectionem compensationemque,
(men blev circa år 1145 översatt till latin med titeln:)
Liber algebrae et almucabala.
Kompendiet om beräkning genom återställande och balansering,
The Compendious Book on Calculation by Completion and Balancing,
Abrégé du calcul par la restauration et la comparaison,
Kratkaja kniga vospolnenija i protivopostavlenija,

(10) där ordet al-jabr, al-djabr, (varav vårt ord algebra) ingår i titeln.
Vidare är ordet algorithm/algoritm en förvanskning av namnet al-Khwarizmi.

(1000) Påven (999-1003) Silvester II   och  

(1001) påven med djävulen.

(G) Se de vackra siffrorna uti Codex Vigilanus år 976.

(H) Vidare kan man skärskåda den medeltida tabellen apices du moyen-âge.

(I) Anciens Caractères - Arithmétiques.

(J) algoristen och abacisten, 1503.

(K) kulor versus siffror, 1514.

(L) Leonardo Pisano.

(M) Liber abbaci med Fibonacci-talen.

(N) Utvecklingsschema för de arabiska siffrorna (måste förstoras genom ett tryck).

(O) Albrecht Dürer.

(P) Hans femma var svår att hitta.

(Q) Hans bild av Hieronymus.

(R) Albrecht Dürers Melancholia.

*********************************************************************

Hastighetsdiagram ritades först av Nicole Oresme på 1300-talet.

Tecken och skrivsätt:
Leonardo Pisano
Nicolas Chuquet (ej nuna)
Luca Pacioli (vacker bild)
(Johann Widman)
(Heinrich Schreiber)
Christoff Rudolff
Robert Recorde
(Michael Stifel)

Decimaltal:
al-Kashi (ej bild)
Simon Stevin (nuna) och med sitt verk De thiende.

Logarithmer (och talet e):
John Napier (nuna; Neper på latin)
Jobst Bürgi (nuna)
Henry Briggs (ej nuna)
Grégoire de Saint-Vincent (nuna)
Alphonse Antoine de Sarasa (ej nuna)
Nicolaus Mercator (ej nuna)
Jakob Bernoulli
Leibniz
Johann Bernoulli
Euler.

Om de oumbärliga Bernoulli-talen.

Isaac Newton som ung / Principia

*********************************************************************

Girolamo Saccheri (1667 - 1733)
Euclides ab omni nævo vindicatus (ung. befriad från varje fläck)
quadrilaleralo di Saccheri.

Gauss år 1828 / Gauss